Sponzor rubriky

Rady pro vhodný typ trávníku na vaší zahradě…

Vložil | 29.3.2023 | Žádné komentáře | OKRASNÁ ZAHRADA

Při zakládání travního porostu se musíme správně rozhodnout, jaký typ trávníku nám bude vyhovovat a podle toho zvolit i odpovídající směs. S její volbou pak souvisí i některá úskalí, na která bychom vás rádi upozornili, protože trávník by měl splňovat několik funkcí, z nichž hlavní jsou estetická a praktická.

Při výběru správné travní směsi proto musíme brát v úvahu nejen expozici stanoviště (velkou roli hraje, zda na něm převládá stín nebo naopak je-li plocha orientována na jihovýchodní stranu), ale i svažitost pozemku či půdní podmínky včetně jejího složení. Na prvním místě je ale potřeba dobře zvážit, k jakému účelu bude trávník na naší zahradě používán.

FotkyFoto_106252972_XSTrávník a jeho druhy

Co je trávník? Jednoduše řečeno se jedná o společenství rostlin (trav), které vznikne buď přirozeným výběrem na daném stanovišti nebo je cíleně založeno. Pokud je trávník zakládán za určitým účelem, tak potřebuje systematickou odbornou péči. Pokud ji nemá, začnou se v něm postupně objevovat méně kvalitní travní druhy a plané trávy z náletů, čímž kvalita drnu podstatně trpí. Trávník se skládá z jednotlivých travních druhů (např. kostřava červená, lipnice luční, jílek vytrvalý aj.), přičemž jejich zastoupení v travní směsi určuje charakter travního drnu.

Okrasný trávník: trávník, který má označení okrasný, se vyznačuje vysokou hustotou a jemností porostu. Travní směsi pro tyto účely jsou složeny především z kostřav červených a kostřav ovčích a mohou být sestaveny bez lipnice luční nebo ji obsahují pouze v omezeném množství. V těchto směsích nebývá zastoupen jílek vytrvalý, proto musíme pozemek před zasetím důkladně odplevelit. Následné ošetřování travní plochy je třeba provádět též velmi pečlivě. I když se tyto trávníky vyznačují menším nárůstem zelené hmoty, je nutné, aby byly pravidelně sečené. Také hnojení musíme provádět velmi opatrně a jen v doporučovaných dávkách, nejlépe hnojivem z řady LOVOGREEN. Pokud tyto základní rady dodržíme, odměnou mám bude opravdu exkluzivní trávník, pro jehož založení doporučujeme travní směs Golf.

FotkyFoto_85315358_XSRekreační trávník: tento typ travního porostu zvolte pro středně zatěžované trávníky, kdy za střední zátěž je možné považovat běžné pobíhání člověka po trávě s menším psem. Protože travní směsi pro tyto účely již obsahují jílek vytrvalý a větší podíl lipnice luční, musíme u nich počítat s vyšším nárůstem hmoty. Pro jejich zakládání můžeme doporučit některou z parkových směsí nebo středně zátěžovou směs, např. Park nebo Zahrada.

Hřišťový trávník: v případě silného zatížení, které lze spojit s intenzivnějším pohybem více osob po dané ploše, volíme typ trávníku, který má označení hřišťový. Travní směsi pro jeho zakládání buď vůbec neobsahují kostřavu červenou nebo jen přibližně do 20%. Vysoký obsah jílku vytrvalého zajistí rychlou regeneraci po sečení a vyšší podíl lipnice luční vytrvalost porostu. Stejně jako u předchozího typu trávníku musíme také zde počítat nejen s vyšším nárůstem zelené hmoty, ale i s relativně menší hustotou a jemností porostu. Aby travní drn rychle regeneroval, je třeba ho dostatečně zásobit živinami hnojivem z řady LOVOGREEN. Pro vytvoření kvalitního hřištového trávníku, který snese i intenzivní sešlapávání, doporučujeme použít např. travní smě Hřiště

FotkyFoto_101462534_XSSpeciální trávníky: tyto travní porosty se zakládají na místech, kde jsou extrémní půdní či stanovištní podmínky. Jedná se např. o plochy trvale zastíněné nebo naopak extrémně vysušené díky jižní expozici dané lokality. Do zastíněných míst doporučujeme travní směs Polostín, pro extrémně vysušené pozemky travní směs Do sucha s trochu hrubším, ale odolným porostem.

Význam jednotlivých prvků včetně mikroprvků: bez správné výživy se neobejde žádná rostlina, travní porosty nevyjímaje. A které živiny jsou nejdůležitější?

Dusík (N): jedná se o základní živinu, důležitou pro růst a regeneraci trávníků. Po hnojení se snadno vymývá, proto se pro travní porosty dodává ve speciálních formách, ze kterých se postupně uvolňuje. Část celkového dusíku je ve hnojivech výrobkové řady LOVOGREEN ve formě močovinoformaldehydového komplexu, kdy tento komplex uvolňuje tuto formu  dusíku do půdy pomalu. Toto uvolňování je ovlivňováno teplotou a vlhkostí půdy.

Fosfor (P): je charakterizován jako základní nepohyblivá živina v půdě, důležitá pro počáteční fáze růstu rostlin, jejich zakořeňování nebo dosevu.

Draslík (K): tento ve výčtu poslední makroprvek má zásadní vliv na odolnost trávníku vůči stresu, horku, mrazu a chorobám.

FotkyFoto_67610101_XSSSSDoplňkové živiny: mezi nejdůležitější mikroprvky patří hořčík (Mg), který zlepšuje průběh fotosyntézy a pozitivně ovlivňuje tvorbu zeleného barviva v nich nebo železo (Fe) podporující tvorbu zeleného barviva v rostlinách a v trávníku likviduje mechy svým herbicidním účinkem. . Svůj význam mají ale i další, např. měď (Cu), molybden (Mo), bor (B), zinek (Zn) či síra (S) bez nichž by se rostliny zdárně nevyvíjely. Nedostatek stopových prvků má za následek nižší odolnost trávníků, která se projevuje náchylností k chlorózám a dalším nemocem.

Používáme-li dlouhodobě působící hnojiva, je nutno zohlednit také klimatické podmínky, mezi něž patří srážky a další povětrnostní vlivy. Větší množství deště způsobuje zkrácení účinnosti těchto typů hnojiv, která je v ideálním stavu 8 týdnů. V případě, že budeme hnojiva aplikovat v nepříznivém počasí, je třeba počítat se zkrácením časových rozestupů mezi jednotlivými dávkami, protože jen tak bude zachována potřebná účinnost.

Kromě granulovaných hnojiv, která působí „přes kořeny“, se ve výživě trávníků používají jako doplněk také hnojiva, jež v kapalné formě aplikujeme na list. Takovéto hnojení umožňuje rychlý příjem dusíkatých látek v rozmezí jedné až šesti hodin, což se využívá k nastartování a ozelenění travních porostů zejména před sportovními turnaji a důležitou výhodou je i eliminace slabých míst při nerovnoměrném hnojení granulovanými hnojivy.


Co se pro zakládání nového travního porostu stoprocentně hodí?

zemina_travníkZemina pro trávníky – pěstební substrát vhodný především k výsevům nových a opravám stávajících trávníkových ploch. Zemina je namíchána ze směsi kvalitních přechodových a slatinných rašelin, kompostu vyrobeného z drcené jemně tříděné borové a smrkové kůry, prosetého jemně tříděného křemičitého písku, minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence.e-shopu k dostání za 167 Kč, balení 50 litrů.

směs_zahradaTravní směs Zahrada – pro založení nového trávníku můžete použít kromě jiných i tuto směs, která je složena z travních druhů a odrůd, jež tvoří nízký, jemnolistý, tmavě zelený porost. Zajišťuje rychlý vývin, dobrou schopnost odolávat plevelům a dobré zapojení do stávajících trávníků. Složení: jílek vytrvalý 2n 50 %, lipnice luční 5 %, kostřava červená DV 25 %, kostřava červená T 20 %. V e-shopu k dostání za 516 Kč, balení 2 kg.

hnojivo_travnikHnojivo na trávník (jaro – léto) je speciální granulované hnojivo se stopovými živinami (NPK (+MgO, + S, + Fe) 15 – 5 – 5 (+2, +14, +0,5)) určené k následnému hnojení trávníků. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch.  Hlavní benefity: obsah hořčíku a železa zabraňuje žloutnutí (chloróze) travního porostu a dává listům sytě zelenou barvu a drobná granulometrie zajištující rovnoměrné rozmístění živin a snadné zapadnutí granulí i do hustých travních porostů. V e-shopu  400 Kč, balení 10 kg.

Máte-li zájem o výrobky z produkce společnosti Rašelina a.s. Soběslav, které použijete nejen při zakládání toho “vašeho” trávníku (substráty, hnojiva, kondicionéry růstu aj.), seznamte se s nabídkou jejich zahradních center na www.raselinazc.cz. Podle bydliště si jistě vyberete to, které je vám nejblíže! A pokud chcete nakupovat pohodlně z domova, využijte eshop.raselina.cz ….

Komentáře