Chcete si zaplavat doma na zahradě a klasický bazén vám nevyhovuje? Postavte si koupací jezírko!

Vložil | 20.5.2024 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

Možná jste se rozhodli, že si na rozdíl od jiných lidí, kteří zahradní nádrže budují svépomocí, necháte svoje jezírko postavit některou z profesionálních firem. Tak se podívejte, co nabízejí…

Firma Jiřího Řehoře vznikla v roce 1993 a  specializuje se na výstavbu okrasných jezírek, koupacích biotopů a biologických čističek. Její majitel k tomu říká: “Můj vztah k jezírkům sahá hluboko do minulosti, říká Jiří Řehoř (majitel společnosti), kdy jsme spolu s mým otcem sbírali lekníny a pro ně stavěli jezírka, často jen vyložená igelitem. Záliba sběru leknínů přerostla ve velkou vášeň a já se dnes mohu pochlubit jedním z největších souborů vodních rostlin v naší republice. Jedná se asi o 50-60 druhů leknínů, 20 druhů tropických leknínů, 10 druhů lotosů a další zajímavosti, které se přes vegetační sezonu až do zámrazu nechají pěstovat ve venkovních zahradních nádržích. A k tomu samozřejmě jako doprovodný program patří i rozličné druhy okrasných ryb včetně tolik žádaných kaprů Koi, jeseterů a karasů.

PICT2793JAKÉ JEZÍRKO VYBRAT?

V naší nabídce jsou nejrůznější typy okrasných a koupacích jezírek, vyjma těch, která jsou postavena pouze na chemických technologiích. Pokud si u nás někdo zadá výstavbu jezírka, může od něj očekávat nejen to, že se stane dominantním okrasným prvkem v zahradě, ale díky tomu, že umíme vkusně zkombinovat kvetoucí a stálezelené druhy rostlin, bude mít i neustále zajímavé okolí. Zahradní nádrž může sloužit ke koupání, pro okrasu a nebo i k chovu okrasných ryb. A protože víme, jakým způsobem sladit klasická filtrační zařízení a biologické kořenové čistírny, bude voda nejen průhledná a čistá, ale i biologicky nezávadná.

Z ČEHO SE JEZÍRKO SKLÁDÁ?

Okrasné jezírko tak, jak ho většina lidí zná, by mělo mít několik zón. Tu první, tzv. zónu kořenového čištění, jsme si již popsali. Jedná se o nejmělčí místo celého biotopu, ve kterém roste vegetace, která přijímá z vodního prostředí živiny, jež následně využívá pro růst a stavbu svého těla. Tím, že živiny z prostředí odčerpává, čistí samozřejmě vodu. Další oblast okrasného jezírka je tzv. zóna pro lekníny, hluboká kolem 1 m a třetí zónou, hlubokou kolem 180 cm až dvou metrů je místo pro chov ryb včetně možnosti zimování. Při výstavbě jezírka se vždy snažíme o to, aby jednotlivé zóny měly i rovné plochy, což se týká hlavně zóny pro lekníny. Ty totiž pěstujeme v malých plastových bedničkách (přepravky od zeleniny) nebo sázecích košíkách, které je třeba zcela logicky někam postavit. Lekníny se sice dají sázet i do velkých kapes naplněných odpovídajícím substrátem, ale problém je v tom, že v době, kdy začínají přerůstat, je těžko z těchto míst vyndáváme.

OKRASNÉ NEBO KOUPACÍ?

Okrasné biotopy, které by byly čištěny pouze rostlinami a neměly by ani nucený oběh vody, nerealizujeme, protože na základě vlastních zkušeností víme, že jsou z hlediska dlouhodobého využívání silně nestabilní. I když je některé firmy jako ekologický produkt nabízejí, stále tvrdím, že přítomnost filtračního zařízení je velice důležitá.

PICT2785 PICT0233 PICT3073_záloha

Podobně jako jezírka okrasná realizujeme i koupací biotopy. Technická řešení těchto staveb jsou všeobecně známa, rád bych zdůraznil jen jednu důležitou věc: i když to řada firem nedělá, je v systému potřeba používat tzv. suchá čerpadla. To znamená taková, která umisťujeme v suché komoře, a nikoliv v poslední komoře filtru zaplavené vodou jako u jezírka okrasného.

JAK JEZÍRKO OŽIVIT?

Pokud má investor zájem, můžeme okrasná jezírka nebo koupací biotopy doplnit nějakou vodotečí. Při její realizaci se snažíme hlavně o to, abychom nějakým přepadem docílili nejen zvukový vjem padající vody, ale i potřebné okysličovaní. Potoky jsou nejen krásné, ale i problematické. Je to z toho důvodu, že se v nich z hlediska hloubky vodního sloupce voda snadno prohřívá, což může mít za následek větší nárůst vláknité řasy. S těmi bojuje každý a většinou, kromě toho, že se budeme snažit zabránit vyšší koncentraci fosforu ve vodě, nám nezbude nic jiného než sáhnout po vhodném a odzkoušeném přípravku na jejich likvidaci.

Potoky jsou ve vodním biotopu z hlediska okysličení vody a okrasné hodnoty velice dobrá věc, musí se ale umět postavit. Není možné je budovat tak, že se ve svahu vytvoří pouze koryto, ať již vybetonované, nebo pod fólií, a jím se nechá volně proudit voda. Pokud to takto uděláme, dojde v momentě, kdy vypneme čerpadlo, k odtoku veškeré vody a rostliny zůstanou na suchu. Potoky se zjednodušeně řečeno musí postavit tak, aby měly jako v přírodě logické přepady, odkud se v případě vypnutí čerpadla voda vzlínáním dostane tam, kde by jinak chyběla.

PICT2476 PICT1567

Tím že postavíme podle přání investora jezírko, může naše práce skončit. Většinou se tak ale nestává, protože firma Azaro je schopna nabídnout nejen osázení okolí biotopu, ale pokud je čas a dostatek finančních prostředků, třeba i vytvoření celé zahrady. V podstatě jsme schopni zajistit kompletní realizaci na klíč, což znamená všechny potřebné práce včetně ohlašovací povinnosti na stavebním úřadu. Málokdo totiž ví, že i stavba zahradního jezírka s plochou nad 40 m2 se musí hlásit a vyžaduje stavební povolení. Do okrasných jezírek dodáváme i obsádku ryb, kapry Koi počínaje a karasy nebo jesetery konče.

PROVOZ A SERVIS

S provozem jezírka souvisí i určité problémy, které si většinou z důvodu neznalosti nebo podcenění situace způsobí majitelé sami. Mezi ty nejvážnější bych počítal fakt, že nejsou po zimě z celého systému důsledně odstraněny všechny organické zbytky, které potom poměrně silně, a třeba i v delším časovém úseku, zbytečně zatěžují filtrační systém. Další komplikace vznikají tím, že lidé neví, jak správně kontrolovat a kdy čistit filtraci. Tyto práce již chtějí určitou zkušenost, ale necháte-li si párkrát poradit, sami pak najdete optimální interval na to, kdy filtr čistit, a kdy ještě ne. Například lehce zanesená filtrace, i když je její účinnost lehce snížena, tolik nevadí, protože v systému zajišťuje vysoký počet bakterií, které vodu z biologického hlediska velice dobře vyčistí. Naopak v případě, že filtraci čistíme vícekrát, než je potřeba, kultury bakterií likvidujeme, což se negativně projeví i na kvalitě vody.

DSC01213 P5087405

Realizace okrasných nebo koupacích biotopů není levná záležitost. Správně vybudované jezírko ale přináší radost po dlouhou dobu, a tak se jeho výstavba jistě vyplatí”.

Autor příspěvku: Jan Stropnický


Co se vám bude při provozování jezírka hodit…

 substrat_vodni_rostlinyAž bude vaše jezírko hotové, jistě se budete věnovat vodním rostlinám. K přesazování doporučujeme Substrát pro vodní rostliny, který je připraven vyroben z tříděného říčního písku, tříděných rašelin přechodových, slatinných a „bílých“, s přídavkem minerálních vícesložkových a vápenatých hnojiv. Obsahuje všechny hlavní i stopové živiny, zabraňuje tvorbě vodních řas a podporuje růst nových výhonků rostlin. Substrát používáme pro pěstování vodních a pobřežních rostlin (např. blatouch bahenní, ďáblík bahenní, leknín, šípatka vodní, zblochan vodní aj.) v sázecích koších, vědrech a nebo žlabech (korytech). V e-shopu dostání za 55 Kč, balení 5 litrů.

Máte-li zájem o další výrobky z produkce společnosti Rašelina a.s. Soběslav, které použijete nejen při péči o zahradní jezírko (substráty, hnojiva, kondicionéry růstu aj.), seznamte se s nabídkou jejich zahradních center na www.raselinazc.cz. Podle bydliště si jistě vyberete to, které je vám nejblíže! A pokud chcete nakupovat pohodlně z domova, využijte eshop.raselina.cz ….

 

Komentáře