Nepodceňujte podzimní péči o zahradní jezírko a včas ho připravte na měsíce klidu!

Vložil | 25.10.2023 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

Po celou dobu vegetace sloužilo okrasné nebo koupací jezírko v zahradě našim potřebám a teď je nutné ho zazimovat. I když si to možná neuvědomujeme, to co teď s vodní nádrží uděláme, zakládá na kvalitu a čistotu vody v příštím roce. Proto je třeba se jezírkům v podzimních měsících pečlivě věnovat a provést veškeré úkony, které ke zdárnému přezimování potřebují.

jezírko_podzimHodně lidí se mylně domnívá, že v momentě, kdy padnou první mlhy, sníží se teplota vody a začne opadávat listí ze stromů, jednoduše vypnou filtraci a nádrž ponechají v daném stavu do jara příštího roku. Teprve na toto roční období plánují údržbu, což je ale naprosto špatně. Už na podzim bychom se měli snažit odstranit veškerou organickou hmotu, kterou lze v jezírku najít. Jedná se o listí, jehličí nebo drobné úlomky větviček, které spadnou do vody z okolních stromů, dále pak řasy, které se během vegetace v jezírku vytvořily, a zapomenout nesmíme ani na usazené sedimenty (výkaly ryb a zbytky z jejich krmení). Pokud toto neuděláme, vytváříme z hlediska příjmu živin ideální podmínky pro růst nejrůznějších druhů a typů řas, které na jaře, až se oteplí, začnou vegetovat jako první.

Způsobů, jak kumulaci organických látek předejít je několik. V prvé řadě bychom se na podzim měli snažit zabránit tomu, aby se do jezírka dostávala další a další organická hmota, např. spadem listů z okolních stromů. Tomu zamezíme tím, že na hladinu jezírka natáhneme síť. V našem případě se jedná o některou z jezírkových sítí AquaNet pond net, které vyrábí společnost Oase. Na trh jsou dodávány i s plastovými hřeby, používanými k jejich napnutí a zajištění. V momentě, kdy vidíme, že je na síti větší množství listí, vytáhneme kolíky, síť z jedné strany na druhou po hladině opatrně stáhneme, obsah vyklepeme na kompost a zařízení po očištění vrátíme zpět na původní místo. A možná budeme překvapeni, jak velkému množství organické hmoty jsme zabránili v rozkladu pod vodní hladinou.

site_oase  podberak

Na prvním obrázku ukázka kotvení ochrané sítě, na druhém sortiment podběráků

Pro odstraňování větších kusů nečistot nebo ostříhaných listů rostlin před natažením sítě lze použít celou řadu podběráků, jimiž se dá lovit samozřejmě i spadané listí. Síť je ale přece jen jistější!

skimmerDůležitým technickým zařízením, se kterým je ale potřeba počítat již při projektování jezírka, jsou skimmery. I když jejich funkci můžeme během vegetace zpochybnit, na podzim patří mezi nejdůležitější prvky jezírkové technologie. Pokud jim během roku věnujeme z hlediska čištění pozornost jednou za týden nebo 14 dní, na podzim je musíme kontrolovat každý den! Zanesený košík je totiž pro správnou funkci skimmeru limitující, a tak je ho třeba udržovat v čistotě. Skimmery je potřeba posuzovat hlavně z toho pohledu, jak velký objem sběrného koše mají. Pokud použijeme zařízení s košíkem kolem 2-2,5 litru, je zcela logické, že při spadu podzimního listí skimmer moc práce neodvede, protože ho nepostačíme čistit! Je tedy třeba používat ten, který má sběrný koš větší (např. Skimmer 250 s kapacitou 27 litrů). Z hlediska provozu skimmerů nesmíme zapomenout také na to, že jejich aktivita souvisí většinou s tím, zda je zapnutá filtrace. Řada uživatelů totiž chápe filtraci převážně jako biologickou záležitost a v momentě, kdy teplota vody klesne pod určitou hranici, ji chce vypnout. To ale není správné, protože ve filtru dochází i k mechanickému čištění vody, hlavně v případě, že je na něj napojen skimmer. A ten by přestal v případě vypnutí filtrace fungovat.

I když to na první pohled nevypadá, největším nebezpečím (hlavně v současných teplých a příznivých zimách), jsou pro jezírka v zimním období řasy. Tady vycházíme ze skutečnosti, že bakterie, které by měly čistit vodu, při teplotách kolem 1-2 oC skoro vůbec nepracují, zatímco řasy jsou stále ještě schopny růst. A hlavně nemají vůbec žádné potravní konkurenty, protože nefunkční bakterie jim z vody živiny neodebírají. Nárůstu řas v zimě bohužel napomáhá i to, že se hladiny jezírek nepokrývají ledem a sněhem, který by zabraňoval přístupu světla do vodního sloupce. V současných zimách nacházíme nezřídka i krásné slunečné dny, kdy paprsky prosvěcují hladinu pomalu až na dno, což řasy samozřejmě vítají. Pro nás tato informace znamená jen jedno – před zimou zlikvidovat porosty řas mechanicky maximálním způsobem a jejich zbytky včetně usazeného organického materiálu vysát vodním vysavačem. Řasa sice začne postupně opět narůstat, ale nemůže se stát, že na jaře, kdy jezírko uvádíme znovu do provozu, v něm budeme mít masivní kobercové porosty.

vysavacPokud provedeme kvalitně mechanické odstranění organických nečistot z jezírka včetně vysátí dna i stěn, je žádoucí použít některé z přípravků, které následují jako „krok po“. Nebudou to ale preparáty obsahující tolik preferované a doporučované bakterie, protože teplota vody je natolik nízká, že by nefungovaly. Použijeme tedy přípravky, které mohou pomoci redukovat řasy.

Z nich bych doporučil PhosLess Algae protection a PhosLessDirect. To jsou preparáty, které na sebe váží fosfor, jež je pro růst a vývoj řas velice důležitý, čímž se stávají jejich „potravním konkurentem“. Řasy tedy jako kupř. Algicid přímo nezabíjejí.

U starších jezírek, která jsou zarybněná, popř. obsahují velké plochy částečně zanesených kačírkových zón, je dobré použít přípravky SediFree nebo OxyPlus. A proč? Tyto preparáty pomáhají likvidovat zbytkové organické kaly, které v jezírku i po důkladné mechanické očistě dna, stěn a filtrace přece jen zbyly. Ty se pak v současných teplých zimách v jezírku rozkládají a následně mění v živiny podporující růst řas.

pripravky

PhosLess Algae protection, PhosLessDirect, OxyPlus a SediFree. Tyto preparáty použijte po mechanickém vyčištění jezírka

Závěrem je třeba zdůraznit, že to, na co jsme byli po léta z hlediska průběhu zimy zvyklí, přestává fungovat. Jezírko se samovolně neukládá k spánku tak jako dřív a tma pod hladinou, která vznikla díky ledu a sněhu na něm, již nebrání v rozkladných procesech. Podle odborníků na meteorologii se postupně posunujeme do oblasti subtropického pásma, kde bychom se měli někdy v roce 2050 až 2060 objevit. A pak nastanou i obrovské změny v systému péče o jezírka. Snažme se na to reagovat proto již nyní a naučme se na podzim naše vodní nádrže správně zazimovat. Práce, kterou s tím máme, není malá, na jaře se nám ale vrátí v podobě čisté a nezávadné vody.

Text: Ing. Martin Hrkal, foto: archiv Oase, www.oase-filtrace.cz

Komentáře