Je dešťová voda vhodná pro naše zahradní jezírko?

Vložil | 10.8.2023 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

V minulých týdnech hodně pršelo a naše zahradní nádrže se plní vodou, která nám dělá radost. Nemusíme ji totiž platit a navíc přírodní. Je naše nadšení ale oprávněné?

Otázka z nadpisu je dotazem, který dostávám velmi často. Povědomost laické veřejnosti o požadavcích na kvalitu vody pro jezírko je v převážné většině případů poměrně nízká. To ale není žádná hanba, každý nemusí vědět vše. Ale měl by vědět, kde může potřebné a kvalifikované odpovědi získat. Existuje sice odborná literatura, ale tu nemá každý k dispozici. Jednodušší je, obrátit se na odbornou firmu, i když i zde se mohou názory na věc různit. Přidají-li se k tomu mnohaleté praktické zkušenosti, pak jsme asi nejblíže pravdě.

Dešťová voda má několik zásadních negativních vlastností, a to:

– neobsahuje minerály, bez minerálů nemůže ve vodě existovat život
– je to „pračka“ vzduchu, do jezírka se nám dostane velké množství organických nečistot z ovzduší
– přívalové, bouřkové deště, kroupy na sebe váží určité množství atmosférického dusíku, který tvoří hlavní složku zemské atmosféry (objemově 78%). Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty. V jezírku funguje v podstatě jako hnojivo
– pozor na měděné nebo zinkové svody/okapy, tyto kovy jsou pro život ve vodě toxické
– pokud není okraj jezírka dostatečně a vhodně ochráněn před vodou z okolí, zejména trávníku, pak hrozí nebezpečí průsaku vody do jezírka včetně hnojiv

jezirko_1Na druhé straně má dešťová voda i jednu nesporně pozitivní vlastnost, a to, že je zdarma.

Mezi dešťovou vodou, vodou z řádu, studniční a případně dalších zdrojů, existují poměrně značné kvalitativní rozdíly. Zjednodušeně řečeno, podle mých praktických zkušeností, „nejvhodnější“ vodou pro první napuštění jezírka je již upravená vody z vodárny. Cenově ovšem vychází nejméně výhodně. Ale i tu je třeba povětšinou upravit na optimální parametry. Jedná se zejména o hodnoty pH a uhličitanová tvrdost (KH). K tomu přistupuje ještě celá řada dalších prvků, které je třeba spolehlivým způsobem zjistit. Jedná se hlavně o fosfáty (PO4), jejichž zvýšená koncentrace nad 0,0351 mg/l vody je hlavní příčinou nadměrného a dramatického růstu řas.

Autor příspěvku: Ing. Josef Bečka, AQUA MAGIKA s.r.o, Trojická 3425, 276 01 Mělník, becka@aquamagika-sro.cz, mobil: 737 858 855

Komentáře