Přemýšlíte o výstavbě jezírka s kapry Koi? Máme pro vás netradiční inspiraci!

Vložil | 11 8, 2016 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Čistá voda, úctyhodná hloubka, kvalitní technické zázemí a obsádka Nishikigoi z japonských i českých odchovů. To vše jsou důvody, proč toto pozoruhodné dílo v našem magazínu představujeme…

Pohled na jezírko, vzadu jeskyně, ze které natéká voda do nádržeJezírko, které je v zahradě vybudováno, se již na první pohled výrazně odlišuje od těch, která si lidé ve svých asijských nebo i evropských zahradách většinou staví. Je klasického fazolovitého typu, má kolmé stěny, hloubku přes 2,5 m a v okrajových partiích nejsou mělké lagunové části. Ty byly vynechány proto, aby se v nádrži dali chovat kvalitní, krásné a velké ryby – kapři Koi. Pokud totiž postavíte jezírko s lagunami, musíte počítat s tím, že se voda v mělkých okrajových částech v letních měsících snadno přehřívá a v důsledku toho kazí. Stejně tak může slunce v této době popálit i Koi, kteří do mělké a teplé vody rádi připlouvají. Neznamená to ale, že bych neměl rád jezírka s vodními rostlinami na břehu. Naopak i u nás se pro ně místo našlo!

Horní jezírko, kde voda začíná svou pouťAsi největším problémem bylo jezírko vykopat. Zahrada stojí na skalnatém podloží a tomu odpovídaly i potíže, které s hloubením této vodní nádrže nastaly. Původně uvažoval majitel o tom, že si od specializované firmy jezírko nechá vyhloubit, nakonec ho ale vykopal svépomocí. Protože byla skála ostrá a hrozilo protržení fólie, kterou by neochránila ani v několika vrstvách položená geotextilie, rozhodl se, že použije tzv. prolévací betonové tvárnice a pomocí ztraceného bednění vytvoří betonovou vanu, která bude sloužit jako základ nádrže. Po vybudování stěn byla pro celkové zpevnění položena na tvárnice železná kostra, která je „nahozena“. Teprve pak přišla na řadu geotextilie a fólie, která je na stěny lepená.

Okraje jezírka ukrývají pod hladinou malý schůdek, který v budoucnu poslouží pro vybudování kapes na vodní vegetaci. Aby nebyl vidět, je zakryt  kameny. Ty částečně zasahují nad vodu. Samotné jezírko je dlouhé asi 8 m, široké 4 m a hluboké přes 2,5 m.

Koryto potoka vede vodu dolů do spodní části zahradyVelice důležitý je v celém systému také potok. Má nejen okrasnou funkci, ale díky sedmi vytvořeným kaskádám pomáhá i při čistění vody a jejím okysličování. Voda vyvěrá v horní části zahrady u malého jezírka, dále pak teče korytem potoka a pod velkým balvanem, který je umístěn u schodů, jimiž se sestupuje z horní části zahrady dolů. Jakoby se ztrácí pod zemí a pomocí dvou plastových trubek pokračuje do jeskyně, ve které ústí coby malý vodopád. Ten je sice schovaný, ale má velice důležité funkce. Jednak zajišťuje sluchový vjem padající vody a na druhé straně zabezpečuje i její okysličování. I z tohoto důvodu zatím nemusí být v jezírku umělé vzduchování.

Po obou stranách břehů potoka jsou umístěny kameny a rostliny. Při úpravách těchto partií se majitelé zahrady snažili o přírodní ztvárnění tekoucí vody tak, jakoby procházela volnou přírodu.

Základem celého systému je filtrační jednotka o obsahu 7m3, kterou lze charakterizovat jako mechanicko-biologickou. Její součástí jsou i dvě čerpadla: jedno o výkonu 20 000 l/hod. žene vodu nahoru do potoka, druhé o kapacitě 16 000 l/hod. vhání vodu do jezírka tryskami. Ty nepatří mezi úplně klasické vybavení okrasných nádrží pro chov kaprů Koi, jsou jakýmsi nadstandardem, který zajišťuje proudění vody. Na zimu se čerpadlo, mající za úkol napájet potok, vypíná a čerpadlo, které zabezpečuje činnost trysek, je vyměněno za slabší o výkonu 8 000 l/hod. V systému nechybí ani dvě UV lampy o výkonu 150 a 110 W. Na dně jezírka najdeme i tři guly. Dvě jsou recirkulační, jedna je odkalovací. Recirkulační guly odvádí vodu do filtru, odkalovací pak může při vypouštění nasměrovat vodu rovnou do kanalizace. Na hladině sbírá nečistoty skimmer. Filtr je klasický komorový.

Samotná pouť vody začíná tím, že ji čerpadlo vytlačí do prameniště, které je v horní části zahrady. Jezírko, které zde najdeme by samo o sobě v systému být nemuselo, ale je daleko zajímavější, když voda z prameniště vtéká do malé nádrže, a potom se teprve vydává korytem potoka do jezera velkého. Malé jezírko je nejen estetickou záležitostí, ale slouží i k odchovu drobných rybek.

Celkový pohled na jezírkoProtože je v zahradě hodně rostlin, dostatek zeleně nacházíme i v potoce. Jedná se o papyrusy, kosatce, vodní mátu a celou řadu dalších rostlinných druhů, které plní nejen účel okrasný, ale zároveň pomáhají čistit vodu. Vodní rostliny jsou rozděleny na dvě skupiny: druhy, jako je např. vodní máta, přezimují v korytě potoka bez problémů a netrpí žádnou újmou. Do druhé skupiny patří třeba zmíněný papyrus, který se na podzim z vody vyndává a zimuje ve skleníku.

Ukázka bohaté vodní vegetacePodle zásad, které se snažili pan Václav a Jaroslava Wiesnerovi v zahradě vybudované v japonském stylu dodržet, je realizované i jezírko a okolí kolem. Japonci sami mají rádi, když mohou zahradu pozorovat z nějakého pódia nebo z určitého krytého místa, třeba v čajovém domku, popř. sledovat na vodní hladině odrazy měsíce. I tady takové místo u jezírka je, jedná se o dřevěnou terasu, kde chráněni před nepřízní počasí mohou lidé sedět a všechny scenerie vychutnávat. Prezentované jezírko je jistě zajímavé i tím, že se v něm nachází velké a kvalitní ryby, celkem 39 kusů.

Majitel jezírka při kontrole kaprů KoiMezi zajímavosti této okrasné vodní nádrže patří i možnost koupání. Není sice budována jako klasický koupací biotop, v létě se ale mezi rybami osvěžit majitelé zahrady mohou. Za tímto účelem je dole na posledním schodě spuštěn do vody žebříček, který je z kvalitního dřeva a slouží k tomu, aby se po něm dalo pohodlně vylézt ven nebo do vody sestoupit. A jistě poslouží i v případě, že by do vody někdo spadl. Jezírko je přece jen hodně hluboké!

Vybudování jezírka i celé Zahrady nad řekou, která je postavena v japonském stylu, považují Václav a Jaroslava za své životní dílo. A i když se říká, že poté, co člověk postaví dům, zrealizuje zahradu nebo vytvoří něco „velkého“, má ihned spoustu nápadů na to, jak řadu věcí vylepšit a nebo udělat jiným způsobem, myslím, že v naší zahradě není nic, co by oba chtěli zásadně měnit. Jsou s ní spokojeni a je jim v ní dobře…

Text a foto: Jan Stropnický


SUBSTRÁT TIP RAŠELINA

Budete-li do jezírka vysazovat vegetaci, jistě využijete Substrát pro vodní rostliny. Ten obsahuje nejen směs kvalitních rašelin, ale i křemičitý písek, který je pro správnou strukturu velice důležitý. Mezi jeho přednosti patří bohatá zásoba hlavních a stopových prvků, dále zabraňuje tvorbě řas a je vhodný pro všechny vodní rostliny, jako je blatouch bahenní, ďáblík bahenní (kala), leknín, šípatka vodní, zblochan vodní a další. Použití: v sázecích koších do rybníčků, ve vědrech a žlabech (korytech). V e-shopu je k dostání za 34 Kč, balení 5 litrů.

Komentáře