Chcete mít v zahradě jiné jezírko než ostatní? Poradíme jak na to!

Vložil | 12 6, 2015 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Myslíte si, že zahradní jezírka musí mít vždy jen podobu přírodního biotopu s lagunami pro mokřadní rostliny, vodopádem vytékajícím z nějaké skály či být doplněna potokem, který zajišťuje přívod vody? Není to pravda a my vám to dokážeme v naší reportáži…

Jezírko, které bychom vám rádi představili, jsme obje­vili na Olomoucku. Od ostatních zahradních nádrží je trochu odlišné, a tak nás zajímalo, co jeho majitele k realizaci v této podobě vedlo. Samotné výstavbě předcházela koupě domu s pozemkem. Podnikatel, který má v sousedství postavenu i svou pro­vozovnu, chtěl mít nejen blízko „do prá­ce“, ale i klidné zázemí pro sebe a svou rodinu. Budovy starého statku bylo nut­né nejdříve částečně zbourat nebo mo­dernizovat, a je jistě chvályhodné, že již při projektování domu myslel jeho maji­tel také na zahradu a jezírko. To se totiž stalo nedílnou součástí projektu, a tak okrasná zahradní nádrž nejen nenásilně splývá se samotným domem, ale stává se i jeho součástí.

Netradiční okrasné jezírko

Netradičně pojaté okrasné jezírko

Jezírko, které bychom vám rádi v naší reportáži představili, jsme obje­vili na Olomoucku. Od ostatních zahradních nádrží je trochu odlišné, a tak nás zajímalo, co jeho majitele k realizaci v této podobě vedlo. Samotné výstavbě předcházela koupě domu s pozemkem. Podnikatel, který má v sousedství postavenu i svou pro­vozovnu, chtěl mít nejen blízko „do prá­ce“, ale i klidné zázemí pro sebe a svou rodinu. Budovy starého statku bylo nut­né nejdříve částečně zbourat nebo mo­dernizovat, a je jistě chvályhodné, že již při projektování domu myslel jeho maji­tel také na zahradu a jezírko. To se totiž stalo nedílnou součástí projektu, a tak okrasná zahradní nádrž nejen nenásilně splývá se samotným domem, ale stává se i jeho součástí.

Důvodů, proč vybudovat okrasné jezírko, které slouží i jako koupací, v této podobě, bylo několik. Zahrada u domu je mírně svažitá a rea­lizace klasického přírodního biotopu by znamenala rozsáhlé terénní úpravy, které by zmenšily volnou plochu trávníku stejně jako laguny s mokřadní vegetací zabírající v klasické podobě až 25% plochy nádr­že. Důležitou roli sehrála i snaha začlenit tento objekt do celkové kon­cepce přestavby domu, stejně jako skutečnost, že majitel jezírka má rád netradiční řešení.

Koupací jezírko s rybami - přístup do vody    jezírko součást domu 400
Vlevo: vstup do jezírka zajšťují bezpečné schody. Vpravo: netradičně řešená nádrž tvoří přirozený přechod mezi domem a zahradou

Jak je vidět na fotografiích, skládá se okrasné jezírko ze dvou kruhových ná­drží. Malá byla vybudována jen jako okrasná, což dokazují i nádherně kve­toucí lekníny, velkou pak obývají ryby (kapři Koi a karasi) a ke svému osvě­žení využívají členové domácnosti. Ke snadnějšímu vstupu do vody z trav­naté plochy slouží dva schody. Uva­žuje se ale také o variantě, kdy se do bazénu bude scházet po žebříku upev­něném přímo na pódiu ze dřeva bankirai. Jezírko je hluboké zhruba dva metry a má rovné dno vyspádova­né k odtokové gule. Průměr velké nádrže je 7 metrů, obsah vody 70 m3, malá je o něco menší, kruh je široký cca 3 metry. Voda pro první napuštění jezírka pocházela z privátní studny, ze které je rovněž čas od času hladina nádrže dorovnávána. Na podzim vždy vzhledem k zimní­mu rozpínání ledu upouští majitel jezírka asi 20 cm vody.

Samotná realizace této netradiční stavby začala vybagrováním pat­řičně velké jámy. Následovalo zašalování, vybetonování dna, vyzdění stěn prefabrikáty a jejich zalití speciální betonovou směsí. Součástí stavby bylo i vybudování jakýchsi „truhlíků“ pro mokřadní rostliny a lekníny v různých hloubkách bazénu. V návaznosti na tyto práce následovalo položení klasické geotextilie a aquafólie, která není na stě­ny nalepena, ale na jejich horním okraji pomocí speciálních lišt pouze přichycena. Tyto práce zajišťovala, stejně jako dodávku filtrační jednot­ky, firma Alcedor Zliv. V rámci konečných úprav vzhledu jezírka bylo provedeno vnější obložení stěn dlaždicemi, které jsou shodné s těmi, jež byly použity při stavbě domu. Pro začištění okrajů zvolil projektant „tvarovky“ se zakulacenými hranami, které z horní části stěny bazénu vytvořily jednoduchou „lavičku“, na kterou si může kdokoliv pohodlně sednout a třeba pozorovat ryby nebo kvetoucí lekníny. Nejkrásněj­ší pohledy na jezírko jsou ale z pracovny umístěné v moderní zimní zahradě nebo z balkónu v prvním patře rekonstruovaného domu.

jezírko - zahrada 720

Zahrada, která jezírko obklopuje, je velice jednoduchá, prostá a vkusně upravená. Jejím základem je pečlivě udržovaný trávník.

To, že byla výstavba jezírka velice pečlivě naplánována a prokonzul­tována s odborníky, „přináší své ovoce“ i v tom, že po několika letech plně funkčního provozu na něm jeho majitel nechce nic měnit. Snad jen „truhlíky“ pro výsadbu vodních rostlin mohly být o něco hlubší…

Text a foto: Ing. Jan Stropnický


TIP RAŠELINA a.s.

vodníNejen lekníny, ale i další vodní rostliny potřebují pro svůj zdárný růst kvalitní zeminu. Substrát pro vodní rostliny z produkce společnosti Rašelina Soběslav je vyroben z tříděného říčního písku, tříděných rašelin přechodových, slatinných a „bílých“ s přídavkem minerálních vícesložkových a vápenatých hnojiv. Obsahuje všechny hlavní i stopové živiny a navíc zabraňuje tvorbě vodních řas. Zakoupit si ho můžete v e-shopu za 34 Kč, balení 5 litrů.

Komentáře

Tyto stránky využívají cookies. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. více informací o cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close