Chcete mít v zahradě jiné jezírko než ostatní? Poradíme jak na to!

Vložil | 12.6.2015 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Myslíte si, že zahradní jezírka musí mít vždy jen podobu přírodního biotopu s lagunami pro mokřadní rostliny, vodopádem vytékajícím z nějaké skály či být doplněna potokem, který zajišťuje přívod vody? Není to pravda a my vám to dokážeme v naší reportáži…

Jezírko, které bychom vám rádi představili, jsme obje­vili na Olomoucku. Od ostatních zahradních nádrží je trochu odlišné, a tak nás zajímalo, co jeho majitele k realizaci v této podobě vedlo. Samotné výstavbě předcházela koupě domu s pozemkem. Podnikatel, který má v sousedství postavenu i svou pro­vozovnu, chtěl mít nejen blízko „do prá­ce“, ale i klidné zázemí pro sebe a svou rodinu. Budovy starého statku bylo nut­né nejdříve částečně zbourat nebo mo­dernizovat, a je jistě chvályhodné, že již při projektování domu myslel jeho maji­tel také na zahradu a jezírko. To se totiž stalo nedílnou součástí projektu, a tak okrasná zahradní nádrž nejen nenásilně splývá se samotným domem, ale stává se i jeho součástí.

Netradiční okrasné jezírko

Netradičně pojaté okrasné jezírko

Jezírko, které bychom vám rádi v naší reportáži představili, jsme obje­vili na Olomoucku. Od ostatních zahradních nádrží je trochu odlišné, a tak nás zajímalo, co jeho majitele k realizaci v této podobě vedlo. Samotné výstavbě předcházela koupě domu s pozemkem. Podnikatel, který má v sousedství postavenu i svou pro­vozovnu, chtěl mít nejen blízko „do prá­ce“, ale i klidné zázemí pro sebe a svou rodinu. Budovy starého statku bylo nut­né nejdříve částečně zbourat nebo mo­dernizovat, a je jistě chvályhodné, že již při projektování domu myslel jeho maji­tel také na zahradu a jezírko. To se totiž stalo nedílnou součástí projektu, a tak okrasná zahradní nádrž nejen nenásilně splývá se samotným domem, ale stává se i jeho součástí.

Důvodů, proč vybudovat okrasné jezírko, které slouží i jako koupací, v této podobě, bylo několik. Zahrada u domu je mírně svažitá a rea­lizace klasického přírodního biotopu by znamenala rozsáhlé terénní úpravy, které by zmenšily volnou plochu trávníku stejně jako laguny s mokřadní vegetací zabírající v klasické podobě až 25% plochy nádr­že. Důležitou roli sehrála i snaha začlenit tento objekt do celkové kon­cepce přestavby domu, stejně jako skutečnost, že majitel jezírka má rád netradiční řešení.

Koupací jezírko s rybami - přístup do vody    jezírko součást domu 400
Vlevo: vstup do jezírka zajšťují bezpečné schody. Vpravo: netradičně řešená nádrž tvoří přirozený přechod mezi domem a zahradou

Jak je vidět na fotografiích, skládá se okrasné jezírko ze dvou kruhových ná­drží. Malá byla vybudována jen jako okrasná, což dokazují i nádherně kve­toucí lekníny, velkou pak obývají ryby (kapři Koi a karasi) a ke svému osvě­žení využívají členové domácnosti. Ke snadnějšímu vstupu do vody z trav­naté plochy slouží dva schody. Uva­žuje se ale také o variantě, kdy se do bazénu bude scházet po žebříku upev­něném přímo na pódiu ze dřeva bankirai. Jezírko je hluboké zhruba dva metry a má rovné dno vyspádova­né k odtokové gule. Průměr velké nádrže je 7 metrů, obsah vody 70 m3, malá je o něco menší, kruh je široký cca 3 metry. Voda pro první napuštění jezírka pocházela z privátní studny, ze které je rovněž čas od času hladina nádrže dorovnávána. Na podzim vždy vzhledem k zimní­mu rozpínání ledu upouští majitel jezírka asi 20 cm vody.

Samotná realizace této netradiční stavby začala vybagrováním pat­řičně velké jámy. Následovalo zašalování, vybetonování dna, vyzdění stěn prefabrikáty a jejich zalití speciální betonovou směsí. Součástí stavby bylo i vybudování jakýchsi „truhlíků“ pro mokřadní rostliny a lekníny v různých hloubkách bazénu. V návaznosti na tyto práce následovalo položení klasické geotextilie a aquafólie, která není na stě­ny nalepena, ale na jejich horním okraji pomocí speciálních lišt pouze přichycena. Tyto práce zajišťovala, stejně jako dodávku filtrační jednot­ky, firma Alcedor Zliv. V rámci konečných úprav vzhledu jezírka bylo provedeno vnější obložení stěn dlaždicemi, které jsou shodné s těmi, jež byly použity při stavbě domu. Pro začištění okrajů zvolil projektant „tvarovky“ se zakulacenými hranami, které z horní části stěny bazénu vytvořily jednoduchou „lavičku“, na kterou si může kdokoliv pohodlně sednout a třeba pozorovat ryby nebo kvetoucí lekníny. Nejkrásněj­ší pohledy na jezírko jsou ale z pracovny umístěné v moderní zimní zahradě nebo z balkónu v prvním patře rekonstruovaného domu.

jezírko - zahrada 720

Zahrada, která jezírko obklopuje, je velice jednoduchá, prostá a vkusně upravená. Jejím základem je pečlivě udržovaný trávník.

To, že byla výstavba jezírka velice pečlivě naplánována a prokonzul­tována s odborníky, „přináší své ovoce“ i v tom, že po několika letech plně funkčního provozu na něm jeho majitel nechce nic měnit. Snad jen „truhlíky“ pro výsadbu vodních rostlin mohly být o něco hlubší…

Text a foto: Ing. Jan Stropnický


TIP RAŠELINA a.s.

vodníNejen lekníny, ale i další vodní rostliny potřebují pro svůj zdárný růst kvalitní zeminu. Substrát pro vodní rostliny z produkce společnosti Rašelina Soběslav je vyroben z tříděného říčního písku, tříděných rašelin přechodových, slatinných a „bílých“ s přídavkem minerálních vícesložkových a vápenatých hnojiv. Obsahuje všechny hlavní i stopové živiny a navíc zabraňuje tvorbě vodních řas. Zakoupit si ho můžete v e-shopu za 34 Kč, balení 5 litrů.

Komentáře