Sponzor rubriky

Lanovky na dětských hřištích jsou v současné době in!

Vložil | 21.9.2022 | Žádné komentáře | HRAJEME SI NA ZAHRADĚ

Toto herní zařízení by většina lidí zařadila možná spíše do oblasti turismu nebo přepravy materiálu, je ale pravdou, že mezi dětmi jsou lanovky velmi oblíbené a co se týče preferencí herních prvků na vzestupu.

Lanovka coby dětská atrakce se hojně používá nejen na veřejných hřištích, najít ji můžeme často i doma na zahradě. Je to prvek poměrně mladý, módní, ve starších realizacích většinou chybí. Proč tomu tak je a co způsobilo, že jsou tolik populární až dnes?

První, co nás napadne, bude asi bezpečnost. Na tu ale pamatuje norma 1176, která je velmi stará a propracovaná (detailně myslí na rychlost lanovek, podobu sedátek, kladkami, upevňovacími lany aj.), takže zde asi problém není. Spíše by se dalo říci, že vlnu zájmu o tento zajímavý herní prvek spustilo pár úspěšných instalací, které si děti oblíbily a řekli to ostatním…

Dětské lanovky se představují

Lanovky, ať už v privátním nebo ve veřejném sektoru, nejsou nijak složitá zařízení. Stačí mít k dispozici správně dimenzované lano, výchozí a koncový bod, mezi které se napne a jedeme! Aby se děti bez problému pohybovaly, musí být mezi nástupním a výstupním místem výškový rozdíl. Tím vznikne spád, díky němuž „klouže“ zavěšena sedačka směrem dolů.

Primárně jsou tato zařízení určena pro děti starší, které již mají koordinované pohyby a určitou hmotnost. Vozit se na nich ale mohou i ti menší, samozřejmě za doprovodu rodičů, kteří budou hlídat jejich bezpečnost.

Naprosto ideální stav pro výstavbu lanovky je ten, kdy máme v zahradě k dispozici mírný svah. To ale v moderních zástavbách většinou nehrozí, a tak je potřeba vytvořit požadovaný spád uměle. Nástupním místem bývají většinou jakési dřevěné věže s „odbavovací“ šikmou plochou, po které se děti opatrně rozběhnou a vyráží na trať

Jaké druhy jsou k dispozici?

Celkem známe dva základní typy lanovek. Prvním je klasické sedátko, které může být plastové nebo dřevěné, kulaté, popř. hranaté. Na něj si dítě sedne a jede. Druhým typem je jakási hrazdička upevněná na krátkém úvazku přímo pod kladkou lanovky. Na té pak dítě za ruce visí. Z hlediska logiky věci se předpokládá, že tyto hrazdy budou určeny spíše pro „jezdce“ starší, kteří se na nich během cesty shora dolů dokáží udržet.

Základní sestava

Co se týče technického uspořádání lanovky, základem dětské lanovky je ocelové lano, na němž je závěs (sedátko nebo hrazdička). Lana se prodávají různě dlouhá, většinou 5, 10 nebo i 25 metrů. Na zemi pak jako dopadovou plochu instalujeme kačírek. Výrobci musí řešit i dojezd kladky, kterou je potřeba na konci cesty nějak zbrzdit. K tomu slouží na laně navlečená pružina, která rychlost kladky pozvolna snižuje, až se tato nakonec úplně zastaví.

Pohyb sedátka nebo hrazdičky zajišťuje kladka s drážkami. Jedná se o jakýsi pouzdro, ve kterém najdeme vodící kolečka klouzající po laně. Vše je uděláno velmi precizně, takže do kladky nejde strčit prst, ani se do ní jinak dostat. Bezpečnost je zde na prvním místě. Lano bývá umístěno zhruba 2-3 metry nad zemí a z kladky vede úvaz, na němž jsou sedátko nebo hrazdička zavěšeny. U veřejně přístupných hřišť se používá standardně ocelové lanko či nějaký řetízek (otázka vandalismu), doma můžeme klidně instalovat i silnější provaz.

Jakou lanovku do zahrady?

I když jsou tyto herní prvky doménou zejména hřišť veřejných, objevují se čím dál tím častěji také u nás doma. Pro privátní účely si můžeme zakoupit set kde je kladka, 20-25 metrů správně dimenzovaného ocelového lana, sedátko a instalační materiál.

Při budování lanovky musíme kvůli pnutí lana dbát důrazně na to, abychom měly kůly vymezující body A a B dobře ukotveny. Nestačí je jenom zarazit do země, zde už je třeba betonovat, popř. použít úvazová lana, která chrání sloupy před vyvrácením. Máme-li v zahradě stromy, zejména vysoké, staré a silné, můžeme lano natáhnout i mezi ně. Při napínání pak používáme třeba navijáky, které jsou na některých terénních autech, ráčny nebo hevery. A spoje je třeba dobře zajistit šroubovými spojkami. Lano je potřeba nejen pravidelně kontrolovat, ale čas od času též i „přišponovat“. To proto, aby se zvětšující se provisy zmenšily.

Z hlediska oblíbenosti mezi dětskými herními prvky na hřišti (houpačky, lezecké stěny, skluzavky aj.) lanovka jednoznačně vede, dá se na ní totiž dělat spousta zajímavých věcí. A pokud si ji pořídíte, budou minimálně na několik dalších týdnů všechny ostatní atrakce odsunuty na okraj zájmu, lanovka je prostě in…

Autor textu: Vladeko s.r.o, https://www.detskahriste.cz

Pokračování příště…

Komentáře