Sponzor rubriky

Lanová hřiště jsou určena malým i větším návštěvníkům!

Vložil | 1.9.2022 | Žádné komentáře | HRAJEME SI NA ZAHRADĚ

Tyto sestavy, na kterých si mohou naše ratolesti zcela bezpečně hrát, najdeme primárně na veřejných hřištích. To ale neznamená, že je při troše šikovnosti a akceptaci vyšších finančních nákladů nemůžete mít doma na zahradě. A o čem takové provazové hřiště je?

Hlavní důvody, proč jsou tato hřiště určena spíše pro veřejně přístupné prostory, jsou dva. Jednak je to otázka ceny, a potom požadavek na místo. Tyto stavby kolem sebe totiž potřebují více prostoru, který doma na zahradě mít ale k dispozici nemusíme. Na druhou stranu je však třeba říci, že provazová hřiště jsou velmi oblíbená, a tak trochu i nadčasová. Z hlediska možnosti svého využití totiž zasahují skupinu dětí od 3 do 12 nebo až 14 let. V podstatě jsou koncipována tak, že v rámci prostoru, který je pro hry dětí vymezen, stačí mít postaveno jenom lanové hřiště a skluzavky, houpačky, domečky nebo pískoviště již nutné instalovat není! Na „provazech“ se děti opravdu vydovádí a nic jiného ke svému vyžití většinou nepotřebují.

Montáž lanového hřiště

Z hlediska instalace je tento herní prvek poměrně jednoduchý, protože vypadá jako jehlan. Ten má uprostřed centrální kůl vysoký 2, 3 nebo až 5 metrů a na stranách speciální patky, do nichž jsou ukotvena boční nosná lana.

Toto hřiště má stavebně několik zásadních výhod. Jednak pod sebou nepotřebuje úplně rovnou plochu, sestava se dá zabudovat i do svahu. Dále je to otázka toho, že nemusíte provádět žádné složité zemní práce a instalovat pod jehlanem vysoce kvalitní dopadové plochy. Hry dětí se totiž odehrávají hlavně nad zemí.

Lana, která na těchto hřištích nacházíme, nejsou jen obyčejné provazy. Jedná se o soustavu ocelových lanek, která jsou díky vrcholu a zemním kotvám našponována, takže se neprohýbají. Po obvodu jsou pak obalena na omak příjemnou plastovou nebo textilní hmotou, takže jsou pro ruce nanejvýš bezpečná. To, že obsahují ocelové jádro je hodně důležité, protože jenom díky němu je nelze přeříznout. Jsou tak velmi odolná oproti vandalismu. Koncovky, kterými se tato lana upínají do kotevních patek nebo na vrchol stožáru, jsou nalisované, takže nehrozí to, že by se něco rozvázalo nebo samo povolilo. Rovněž zátěžová dimenze je hodně vysoká, což je pro bezpečnost dětí naprosto zásadní.

Jak se na něm děti pohybují?

To, že jsme mluvili o možnosti využití hřiště malými i velkými dětmi, vychází z jejich pudu sebezáchovy. Tříletý capart nikdy nepoleze z důvodu strachu či respektu k výškám do míst, odkud by nebyl schopen následně sám sešplhat! To znamená, že si pohyb po provazovém hřišti děti samy regulují, čímž se vlastně i chrání. Ale i když se pohybují relativně nízko v přízemních patrech, nikdy neopomenou s hrdostí v hlase všem líčit, jak vysoko na provazové sestavě byly…

Jak už bylo řečeno, na lanových hřištích nenacházíme žádné jiné prvky (houpačky, prolézačky, skluzavky nebo domečky), protože to prostě není třeba! Na provazové sestavě se děti vydovádí, a to i z toho důvodu, že nelezou jenom po obvodu nahoru a dolů, ale i mohou se pohybovat i uvnitř jehlanu. Také ten je „provazy“ protkán, takže není problém se útrobami sestavy přemisťovat z jedné strany hřiště na druhý, a to třeba i hlavou dolů…

Bezpečnost je důležitá

Tato „pavučina“ slouží kromě možnosti prolézat tam a zpět také jako ochranná síť. Pokud by totiž dítě z horních pater padalo dolů, soustava lan ho zbrzdí, popř. pádu zabrání.

Pozor na nepodařené sestavy!

Občas se setkáváme i s výrobky, které jsou k dispozici za levnější cenu a prodejci je nabízejí hlavně pro soukromý sektor. Tady je ale třeba být velmi opatrný, protože hodně často jsou sestavy vyrobeny jenom z klasických provazů bez ocelového jádra. Lana se sice dají při instalaci hodně našponovat, vlivem povětrnostních podmínek (vítr, voda, slunce, déšť) se však časem vytáhnou a vzniklá prověšení jsou pro pohyb po sestavě nebezpečná. Na tomto místě se tedy opravdu, ale opravdu, šetřit nevyplácí!

Autor příspěvku: Vladeko s.r.o, https://www.detskahriste.cz/

 

Pokračování příště…

Komentáře