Koupací jezírko Biodesign – novinka pro vaši zahradu z Itálie

Vložil | 11.5.2015 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Využívat při koupání kvalitu vody klasických bazénů a mít přitom pěkné jezírko byl téměř nesplnitelný sen. Vše se změnilo až ve chvíli, kdy se k nám z Apeninského poloostrova dostala nová technologie.

Myšlenka výstavby zahradních bazénů Biodesign je unikátní v tom, že se jedná o symbiózu mezi kvalitou vody klasického „vykachlíkovaného“ bazénu a podobou stavby, která vypadá jako jezírko. Tyto bazény, pro někoho jezírka, jsou určeny lidem, kteří nechtějí mít na zahradě neforemnou hranatou koupací nádrž, ale přitom touží po naprosto nezávadné, chlorem ošetřené vodě. Stavebně a technologicky tyto požadavky skloubit lze, ale již v prvním okamžiku musíme vyloučit fakt, že v tomto jezírku budou plavat ryby a na jeho hladině pokvetou lekníny.

11

Abychom potenciální zájemce s touto technologií seznámili, představíme vám první soukromý bazén Biodesign, který byl v ČR postaven před několika léty. Aby se jezírko s plochou hladiny cca 30 m2 co možná nejvíce podobalo klasickým přírodním biotopům, byl bazén doplněn o malý vodopád, který celou realizaci oživuje. Zároveň byla v další etapě naplánována výsadba okrasné zeleně, která vodní plochu začlení spolu s dřevěným molem do přilehlého okolí. Kolem samotné nádrže je pak možné udělat i kačírkové plochy, které jezírko z důvodu možného zanášení nečistot nenásilně oddělí od zapěstovaného trávníku.

Z hlediska technologického, i když za použití trochu jiných materiálů, se realizace podobá výstavbě klasického fóliového bazénu. Prvním krokem je setkání s investorem, na kterém se domluví a následně odsouhlasí tvar, který může být v podstatě jakýkoliv. Následně je ho ale nutné dodržet, protože materiál dle příslušného projektu a propočtu dostávají realizační firmy přímo ze skladů v Itálii. Pokud by se ale přece jen zákazník rozhodl bazén třeba zvětšit, jde to. Jen je nutné počítat s jistou prodlevou, protože vyřízení objednávky chvíli trvá.

  2  4

Další etapou je provedení zemních prací, při kterých se zohledňuje rozložení trysek a spodního sání vody či umístění stěnových skimmerů. Spodní sání se projektuje v nejhlubším místě bazénu a používá se klasická bazénová gula. Skimmer je trochu jiný než standardní, má užší štěrbinu a širší rozteč. Jako samostatná plastová část se umístí na patřičné místo a při dokončovacích pracích je zakryt vrstvou křemičitého písku. Trysky jsou rozmístěny na základě potřeby pohybu vody, což souvisí s tvarem jezírka. I tady je totiž nutné zabránit tomu, aby se v určitých místech voda zastavila a usazoval jemný kal. Samotná podoba jezírka z hlediska profilu dna, kde jsou patrné tzv. hluboké zóny a klidová místa a mělčiny. V těch si buď hrají děti, nebo je můžeme použít „jako vířivku“. V praxi to znamená, že do míst s mělkou vodou, která mohou být vytvarována i dle podoby těla dané osoby, vyvádíme do předem naplánovaných míst trysky, které nás pak masírují. Pokud je bazén větší, je možné ho správně vytvarovaným dnem rozdělit na dvě části – mělčinu s nižším sloupcem vody a zónu s hloubkou kolem dvou metrů, která bude sloužit aktivním plavcům.

6  3

Při finalizaci zemních prací je nutné odstranit ze dna a stěn bazénu všechny ostré části, které by mohly prorazit hydroizolační fólii. Pokud to není z nějakého důvodu možné, pak se doporučuje klasické pískování, které nerovnosti vyrovná. Následně se na upravené plochy pokládá podobně jako u koupacích biotopů nebo okrasných jezírek geotextilie (viz model průřezu uložení jednotlivých vrstev) a na ní kaučuková EPDM fólie S tou už ale není nutné složitě pracovat nebo přemýšlet, kolik jí bude potřeba, protože na základě přesného rozpisu tvaru a velikosti jezírka přichází stejně jako další suroviny od italského dodavatel připravena. Na ni pak přichází speciálně tvarovaná mřížka Tady je důležité upozornit na skutečnost, že tuto vrstvu je nutné naprosto detailně vytvarovat podle předem připraveného podloží. Mřížka přichází v rolích, natahuje se do výkopové jámy na fólii, překrývá a detailně svazuje tak, aby nakonec vytvořila celistvou plochu, jež přesně kopíruje terén.

9Poté se na dno i stěny nanáší první vrstva křemenné hrubší drtě, která se ale nemusí zpracovávat tak detailně. Je to z toho důvodu, že na ní bude vrstva další, sama o sobě musí vytvořit jen pevný skelet, tělo bazénu. Aplikuje se ve dvoucentimetrové vrstvě a vzhledem k tomu, že je to materiál v tekutém stavu, spojí se bez problémů i s plastovou mřížkou, uloženou pod ní. Na dobře zaschlou vrstvu této drtě (schnutí probíhá v závislosti na počasí v rozmezí 48 až 72 hodin) se pokládá další plastová síť, která je podobná stavební mřížce Perlinka.  A na ni pak přichází poslední vrstva ve formě směsi křemičitého písku s pojidly. Ta může být v různých frakcích, stejně tak jako i jiné barvy. Z hlediska tónování se používají většinou odstíny pískové, bělavé, žlutobílé nebo částečně dozelena. Bylo by možné dělat i další barevné kombinace, je ale třeba počítat s tím, že bazén by měl nenásilně splynout se zahradou! Tuto vrstvu je potřeba důkladně zhutnit a perfektně vyhladit, protože čím lépe ji ošetříme, tím méně bude následného broušení, což je další technologická fáze výstavby bazénu. Nakonec zbývá již jen ošetřit povrch bazénu pryskyřicí a po jejím zaschnutí můžeme napustit vodu. V podstatě se dá říci, že tento bazén se hodí k jakémukoliv stylu, což ostatně dokazuje i obrázek realizace v zahraničí.

10

Pokud vás tato jezírka zaujala, uvádíme kontakt, na kterém můžete získat další informace, popř. si realizaci objednat. Licenci majitele celosvětového patentu, firmy APIITALIA, drží na technologii Biodesign pro Českou a Slovenskou republiku společnost Hippo z Příbrami, jejíž jednatelkou je Jana Vlčková, tel. 602 201 622.

Text a foto: Kristýna Lauberová a Jana Vlčková


TIP RAŠELINA a.s.
zemina pro trávníky

Chcete-li mít kolem jezírka pěkný trávník, doporučujeme dva z našich výrobků. Zemina pro trávníky je pěstební substrát vhodný především k výsevům nových a opravám stávajících trávníkových ploch. Zaručuje dobrý a zdravý růst vzcházejících semen travin a používá se ke zlepšení stavu staršího trávníkového porostu. Výrobek si můžete zakoupit v e-shopu za cenu 97 Kč.

trávník

HortiCerit – hnojivo pro trávník 3 v 1  dává trávníkům hned 3 benefity: zajišťuje kompletní výživu trávníků, odstraňuje mech a upravuje pH půdy. Výrobek si můžete zakoupit v e-shopu za cenu 180 Kč, balení 10 kg.

 

Komentáře