Jaro je ideální doba pro nákup kaprů Koi…

Vložil | 16 3, 2016 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Pokud máte doma zahradní jezírko a zajímáte se o chov a nákup japonských Nishikigoi, rádi bychom vám představili firmu, která se jako první u nás začala této problematice profesionálně věnovat.

Alcedor Zliv byl jako malá rodinná firma založen v červnu 1999 a jeho majiteli jsou manželé Ing. Luděk a Eva Štěchovi se synem Luďkem Štěchem ml. Dnes se firma specializuje na odchov, import z Japonska a prodej kaprů Koi, výrobu a obchod s krmivy pro ryby a mimo sezónu obchoduje také s ostatními násadovými a tržními rybami. Společnost se také od roku 1999 zabývá realizacemi v oblasti komerční výstavby zahradních rybníčků s použitím filtračních technologií.

Skleníkové zázemí firmy AlcedorPro vlastní chov v našich zařízeních používáme jako základ generační ryby z Japonska a každým rokem tento genetický materiál pečlivě obnovujeme. Na rozdíl od japonských chovatelů se nespecializujeme pouze na některé barevné variety nebo velikostní kategorie. Snažíme se mít širší výběr, protože ten je u nás, i v přilehlých zemích (Německo, Rakousko, Slovensko) zákazníky žádán. V kategoriích Tosai, Nisai a Sansai (ryby jedno, dvou a tříleté) tedy produkujeme co možná nejvíce barevných typů.

Myslím, že pro čtenáře bude zajímavé i to, když jim přiblížíme, jakým způsobem jedince z vlastního odchovu získáváme. Při rozmnožování používáme buď systém umělého výtěru, nebo poloumělého výtěru. Budeme-li hovořit o umělém výtěru, je nutné zdůraznit, že zde křížíme podle předem určeného harmonogramu vybrané jedince tzv. „na sebe“. Ryby se uspí, vytřou, jikry následně oplodní a umístí do inkubačních lahví. Po inkubaci a vykulení se plůdek rozveze do předem připravených přírodních rybníků, kde je odchováván do stádia jednoletých kaprů Koi (Tosai), kteří se na podzim daného roku musí slovit a přetřídit. Během třídění, které u nás ve firmě probíhá několik týdnů, se pro další chov a prodej vybere max. 15 procent ze slovených ryb.

4 - Shusui 1- Doitsu Kujaku 2 - Kikusui 3 - Showa Sanshoku

Při poloumělém výtěru se ryby vytírají ve skupinách. Ty jsou sestavovány předem podle našich zkušeností. Výtěr probíhá tzv. na vytírací kartáče. Na ně se jikry nalepí a zhruba za 3 dny se vykulí váčkový plůdek. Následuje rozplavání a vysazení rozplavaného plůdku do přírodních nádrží. Pak už je vše stejné jako u umělého výtěru. Na podzim, lovíme jednoleté Tosai, dvouleté Nisai, tříleté Sansai. Po již popsaném přetřídění jednoletých ryb vzniká kategorie „Alcedor výběr“, kterou přechováváme do jara v naší odchovně tzv. „na teplé vodě“. Během této doby také přikrmujeme. Protože v zimních měsících ryby přirůstají a vybarvují se, musíme je na jaře vyselektovat znovu. Po této fázi jejich vývoje zůstává jako kvalitnější kategorie „Alcedor výběr“ a „Alcedor A“. Výběr je v naší provozovně nabízen k prodeji skutečným zájemcům o kvalitní Koi, kategorii A pak dodáváme za nižší ceny.

Odchovna společnosti Alcedor - Koi kategorie SansaiNejlepší ryby s dobrým růstovým potenciálem a kvalitním vybarvením, které získáváme při třídění, si ponecháváme na další chov. Znovu je vysadíme do rybníků, kde ze současných 10–15 cm narostou během roku do velikosti 25 cm. To už je ale řadíme do kategorie Nisai, která se na podzim opět sloví, přetřídí a na teplé vodě „uskladní“ přes zimu ve vytápěných sklenících. Na jaře následuje další selekce a opětovné vysazení do prostředí přírodních vodních nádrží, nebo prodej. A koloběh pokračuje. Pro odchov a dobrý růst ryb používáme krmiva firmy Alcedor, která podle vlastní receptury necháváme vyrábět již několik let.

Ing. Luděk Štěch při nákupu Koi v Japonsku u chovatele OofuchiZkušenosti získáváme návštěvami u japonských chovatelů Koi, kam osobně jezdím od roku 2000, přičemž tyto cesty jsou v posledních letech stále intenzivnější a zajímavější. Jezdím do Japonska sám, nebo se svými zákazníky, za obchodem i vybírat nové generační ryby pro náš chov.

Jako zajímavost, která rovněž vypovídá o činnosti naší společnosti, uvádím závěrem informaci o tom, že firma Alcedor stála u zrodu chovu jeseterů v ČR a v současné době se podílí na výtěrech a odchovech tohoto druhu ryb také v Německu. Osobně se věnuji problematice chovu Koi již 30 let. Začínal jsem totiž v roce 1985.

Příprava nádrže, nákup, převoz a vysazení Koi

 1) v první řadě je důležité připravit si odchovné zařízení, rybníček, jezírko tak, aby parametry prostředí vyhovovaly rybám. Zjištění základních chemicko–fyzikálních vlastností vody, jako jsou teplota, pH, obsah dusitanů, obsah čpavku, tvrdost vody, salinita a popř. i obsah kyslíku rozpuštěného ve vodě, jsou základem úspěchu.

2) nákup nových ryb provádíme v době, kdy teplota venkovní vody na jaře je kolem 15 °C a počasí již významně nekolísá.

3) podstatné je vybírat ryby u chovatele, nebo importéra, u kterého víte, že tuto činnost provozuje déle, je specialistou ve svém oboru a spolehlivě vám také dokáže při jakýchkoli problémech poradit či pomoci.

Luděk Štěch při třídění Sansai na provozovně Alcedor4) při samotné nákupní selekci ryb u chovatele nebo prodejce je dobré zhlédnout zdravotní stav ryb. Ten sledujete již při příchodu do prodejny, podle chování, pohybu a reakce ryb na příchod lidí. Kapři mají být aktivní, nestraní se od ostatních ryb v hejnu, mají lesklý celistvý povrch těla, bez zduřenin, exophtalmu očí, poškození pokožky a ploutví, zarudnutí apod.

5) přeprava barevných kaprů probíhá v polyethylenových pytlích pod kyslíkovou atmosférou. Je vhodné pytle při transportu umístit do kartonové, či polystyrenové krabice, aby vlivem okolního prostředí významně nekolísala teplota vody v balení a nedošlo k poškození plastového pytle.

6) vypouštění ryb do nového připraveného prostředí u zákazníka probíhá klidně a pomalu. Pytle s rybami tedy musíme nechat neotevřené alespoň 15–20 minut na hladině rybníčku, po této době se nám srovnaly teploty vody v balení a mimo něj a poté můžeme pytle otevřít. Nyní ještě připustíme vodu z nového prostředí do balení s rybami a po krátké chvilce můžeme ryby vypustit do nového prostoru.

Máte-li o japonské Nishikigoi zájem, prohlédněte si naši jarní nabídku!

Autor příspěvku: Ing. Luděk Štěch, tel. 602 443 858, www.alcedor.cz

Komentáře