Jak dostat zahradní jezírko zjara opět do kondice?

Vložil | 23.3.2018 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

Po letošním složitém zimním období nejsou naše jezírka a jejich obyvatelé zrovna ve vrcholné formě. Důležité kvalitativní parametry vody jsou v důsledku nestandardní zimy a nástupu jara mimo rámec optimálních hodnot. Sníh a led biotop jako celek silně oslabily a vyvedly z biologické rovnováhy. Zejména se jedná o hodnotu uhličitanové tvrdosti (KH), která je obvykle na velmi nízké úrovni, což má přímý negativní vliv na stabilitu pH a celkově na nevhodné životní podmínky pro faunu a flóru v jezírku.

jezirko_aquamagika

Jak tento nedostatek a problém odstranit? Kompletní výměna vody v jezírku není potřeba a byly by velkou chybou. Stará voda je totiž velmi cenná. Tím by byli potřebné a důležité mikroorganizmy z jezírka nenávratně odstraněny a museli bychom začít prakticky znova, a to při větších časových a finančních nárocích, než by se podařilo vodu dostat opět na potřebnou kvalitativní úroveň a biologickou rovnováhu. Lépe je tedy využít profesionálních přípravků a vodě dopomovi k tomu aby se zotavila. Které vybereme?

Optimalizace kvality vody

Produkt z naší nabídky TeichFit je dlouhodobě osvědčený základní prostředek pro nastavení optimálních kvalitativních parametrů, ekologicky naprosto neškodný. Jsou v něm obsaženy pouze takové prvky, které se v přírodě, a tedy i ve vodě běžně vyskytují. TeichFit stabilizuje hodnotu pH během několika minut a nastartuje všechny biologické samočisticí procesy. Vědecké pokusy (testy byly prováděny i na několika významných pracovištích v SRN, jako např. na universitě v Mnichově nebo Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft) potvrdily: a) s TeichFit žijí Vaše ryby déle, b) nastaví parametry KH, GH a pH na požadovanou hodnotu, c) zajistí ideální životní podmínky pro všechny obyvatele jezírka, d) neutralizuje těžké kovy a amoniak/amonium (NH3/4)

FischMineralAby se i ryby dostaly po zimě co možná nejrychleji zdravotně do dobré kondice, doporučujeme pro jarní období aplikaci přípravku FischMineral. V něm obsažené hodnotné látky výrazným způsobem podporují obnovení a revitalizaci jejich imunity a odolnosti zejména proti jarní viróze. Charakteristické znaky účinnosti přípravku: a) doplnění životně důležitých minerálů a stopových prvků, b) působí intenzivně proti pro ryby nebezpečným a jedovatým látkám, jako jsou amoniak(NH3) a nitrit(NO2), c) působí preventivně proti parazitickým onemocněním, d) podporuje ochranu sliznice

Pro nově napuštěná jezírka je Vám k dispozici jiná, odlišná, metodika „nastartování“ jezírka. Předem je však třeba zjistit další podrobnosti a připravit konkrétní kombinaci přípravků přímo na míru. Doporučujeme tento postup nepodceňovat a případně nás kontaktovat, rádi Vám poradíme!

Prevence proti růstu řas

Po zmizení ledu a sněhu z hladiny jezírka a zároveň s prodlužujícími se dny a zvýšené intenzitě světla se nám začínají v jezírku tvořit řasy a voda dostává zelenavý nádech. Příčinou bývá velká akumulace živin ve vodě. Jedná se o důsledek nedostatečně vyčištěného jezírka před zimou, zbytky listí, krmení, odumřelých řas, rybích výkalů apod. To jsou optimální podmínky pro růst řas.

AlgoSolPřípravek AlgoSol působí buď jako účinná prevence proti růstu řas, nebo AlgoSol forte pomáhá likvidaci řas, pokud se nám již v jezírku masově tvoří. Oba tyto přípravky bazírují na světelném filtru „SpektroSorp“, který je schopen odfiltrovat z vody pro řasy a jejich růst důležité světelné spektrum. A co přípravky zajistí? Efektivní pomoc proti všem druhům řas, jsou ideální proti řasám, vznášejícím se ve vodním sloupci (zelená voda) a sinicím, redukují tvorbu a nový růst řas

PhosLock AlgenStoppDalším osvědčeným prostředkem je produkt PhosLock AlgenStopp. S jeho pomocí a při správném dávkování lze snížit obsah ve vodě rozpuštěných fosfátů pod hranici 0,035 mg/l. Co zajišťuje? Optimální ochranu před potížemi a trápením s řasami, mimořádně účinnou a dlouhodobou vazbu fosfátů, podle okolností až na 6 týdnů deponovanou účinnost, je úsporný v dávkování.

Mikrobiologické čištění

V jezírkové vodě přímo a na dně jezírka se během času nashromáždí poměrně velké množství různých organických nečistot, jako například zbytků listí, vodních rostlin, rybích výkalů, krmení, z nichž se postupně vytváří bahno, kaly. Tyto pak zatěžují celý biotop hnilobnými procesy, tvorbou jedovatých plynů, kolísáním hodnoty pH apod. Mikroorganizmy, obsažené v některých námi nabízených produktech, se postarají od teploty vody ca 8°C o spolehlivou likvidaci a redukci těchto nežádoucích jevů.

BioBoosterV přípravku BioBooster jsou obsaženy vysoce specializované kultury bakterií, které postupně odstraní a zušlechtí tyto organické nečistoty a nastartují biologické samočisticí síly a procesy. Základní vlastnosti: a) vysoce aktivní kultury bakterií pro procesy čištění vody, b) podpora silně zatížených filtračních systémů, c) okamžitá biologická aktivita, a to i v nově napuštěných jezírkách, d) snižuje obsah dusitanu (NO2) a vysoké hodnoty dusičnanu (NO3)

TeichschlammEntfernerNa jaře doporučujeme odstranit z jezírka co možná největší množství bahna, kalů a usazenin. A to jednoduše bez pomoci vysavače. Minerální komponenty v přípravku TeichschlammEntferner všechny organické látky spolehlivě odstraní, resp. zmineralizují. Vlastnosti: a) dvojnásobná účinnost s vybranými kulturami bakterií pro čistou vodu a její obohacení aktivním kyslíkem, b) výrazně a dlouhodobě redukuje nežádoucí zbytky organického původu, c) působí proti hnilobným procesům a tvorbě toxických plynů, d) váže fosfor a preventivně působí proti tvorbě řas

Podpora filtračních procesů a výkonů

Počátkem jara uvádíme naše filtrační zařízení a systémy opět do provozu. Aby naše filtrace dosáhla v co možná nejkratším čase zase svého maximálního výkonu, je třeba na filtrační média přímo ve filtraci aplikovat nové kultury aerobních nitrifikačních a denitrifikačních bakterií, které se na nich usídlí a vytvořit jim zároveň optimální podmínky pro jejich další dělení. Doporučujeme osadit filtrace, podle možností, filtračními médii s velkou aktivní chráněnou povrchovou plochou! Rádi Vám poradíme a nabídneme. Rozdíly mezi jednotlivými filtračními médii jsou enormní. To hraje velkou roli pro filtrační účinnost.

FiklterstarterBakterienProdukt FiklterstarterBakterien obsahuje vybrané druhy specielně, a pro tento účel, vypěstovaných bakterií, které filtrační biologii okamžitě aktivují. Charakteristika a použití: a) aplikujeme u nově napuštěných jezírek, na počátku nové sezóny, po čištění filtrace a po ošetření vody nebo ryb medikamenty, b) garantovaně rychlá a dlouhodobá filtrační účinnost, c) vysoká hustota mikroorganizmů

VitalTonikumPro plnou filtrační sílu se postará produkt VitalTonikum. V něm obsažené bio-elementy nejsou vhodné pouze pro Vaše ryby, nýbrž i pro rychlé dělení a růst vodu čistících mikroorganizmů, resp. jejich buněčnou aktivitu.Vlastnosti: a) obsahuje životně důležité stopové prvky a vitamíny, b) potlačuje nežádoucí a rušivé jevy, c) obsahuje vitamín „B“, d) vitální biologie v jezírku

Veškeré, pro Vás potřebné a důležité informace, typy, návody, vysvětlení, získáte na našich kontaktních adresách: Ing. Josef Bečka: 737 858 855, becka@aquamagika-sro.cz a Karel Benda: 734 583 227, benda@aquamagika-sro.cz. Osobní odběrní místo: Bosyně 11, 277 24 Vysoká, okr. Mělník, objednané produkty zasíláme běžně poštou na dobírku.

V naší nabídce je celá řada dalších výrobků. Jsme schopni účinně řešit Vaše specifické problémy s kvalitou vody, technologiemi, plánováním výstavby jezírka, až po zajištění jeho stavby tzv. „na klíč“. Nezapomínejte, že každé jezírko je originál a vyžaduje individuální přístup!

V naší zbožové nabídce najdete pro jezírka téměř vše, co je třeba. Garantujeme nejlepší kvalitu za optimální ceny!

Autor příspěvku: Ing. Josef Bečka

 

Komentáře