Chybí vám v zahradě voda? Postavte si přírodní koupací jezírko!

Vložil | 14.8.2019 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

Je vám v letních měsících horko a k osvěžení musí stačit zatím jen nevzhledný plastový bazén? Možná budete rádi za tuto reportáž, která vás přesvědčí o tom, že po prázdninách je třeba „kopnout do země“…

Jak koupací biotopy, tak i okrasná jezírka jsou z hlediska čištění vody postaveny na technologii, která využívá mikroorganismy. Jediný rozdíl je snad v tom, že u okrasných nádrží nemusíme na čistotu vody tolik dbát, protože tyto vodní plochy jsou budovány za jiným účelem, než je koupání a rekreace v křišťálové a zdravotně nezávadné vodě. Budujeme-li tedy biotop pro okrasu, vycházíme z toho, že v něm bude hodně kvetoucí nebo listem ozdobné zeleně, a ve vodě tudíž musí být i dostatek živin, které tato vegetace následně odčerpává. A v přijatelném množství se zde může vyskytovat i vláknitá řasa.

IMG_5718

To že používáme pro čištění vody technologii postavenou na činnosti mikroorganismů, nás nutí k tomu, abychom celou realizaci od začátku až do konce pojali jako „sterilní“. A co to znamená? Hlavně pro regenerační zóny používáme materiál z prověřených zdrojů a také rostliny vysazujeme zásadně zbavené původního substrátu, který likvidujeme vyklepáním a následným propláchnutím kořenového balu. Důležitá je samozřejmě i čistota vody, kterou se jezírko poprvé napouští. Ta musí být opět kvalitní, z nezávadného a prověřeného zdroje.

IMG_5671Z hlediska cirkulace vody preferujeme systém gravitační a jako důležité vidíme i kvalitní guly a skimmery. Dále do systému umisťujeme nádobu na odstraňování hrubých nečistot a důraz klademe i na správné umístění oběhového čerpadla. To je ve zvláštní komoře, což je důležité proto, aby se do jezírka nedostávaly rozmělněné nečistoty, které může čerpadlo nasát a následně „poslat dále“. Z tohoto místa je pak voda rozváděna potrubím do regeneračních zón, kde v různých substrátech o rozličných zrnitostech žijí bakterie, nebo do pramenišť či k vodopádům. Jak vidíte, naše technologie čištění je velmi jednoduchá a není postavena na žádných sedimentačních nádržích, filtrech, UV lampách nebo jiných drahých zařízeních. Vše probíhá bez zbytečného technického zatížení, v podstatě biologickou přírodní cestou.

Další věcí, kterou si musíme u takto budovaných jezírek uvědomit, je fakt, že se do nich nesmí dostat povrchová voda, která je zdrojem živin, podporujících růst řas a vodního květu. Jedná se o vodu, která pochází třeba z dešťových srážek a je okapovým systémem sváděna ze střech, nebo o vodu, která k nám na zahradu stéká po loukách či polích, a zcela záměrně bývá často pro doplnění obsahu jezírka do něj sváděna. V našem případě by ale mohla ohrozit činnost bakterií, a proto se na základě průzkumu před realizací projektu o tyto skutečnosti zajímáme. A je-li potřeba, budujeme při výstavbě jezírka také sběrnou šachtu, do níž je tato voda sváděna a následně odčerpávána.

IMG_5680Co se týče regeneračních zón, tady se asi nejvíce diskutuje o tom, kolik a jakých rostlin zde má v případě využití technologie čištění vody mikroorganismy být, popř. jsou-li vůbec třeba. Správně zvolená vegetace v těchto místech z určitého procenta význam má, což je dáno tím, že i zde se nacházejí sedimenty obsahující živiny. A právě ty dokáží mokřadní rostliny spotřebovat, což znamená, že i ony vodu čistí. Je to ale jen malé procento, a tak lze říci, že rostliny jsou v těchto typech jezírek chápány víceméně jako okrasný prvek, nikoliv jako prvek nutný pro čištění vody.

Z hlediska postupu výstavby nejsou naše realizace ničím výjimečným, pracujeme stejně jako ostatní firmy. Výkop, pískování dna a stěn, pokládka geotextilie a fólie, to vše je podobné, odlišnosti se odehrávají až v technologické části čištění a koloběhu vody, která je velmi důležitá a odlišuje naše stavby od realizací jiných. Pokud se na nás někdo se žádostí o výstavbu koupacího nebo okrasného biotopu obrátí, jsme schopni zrealizovat jezírko buď tzv. na klíč, nebo dodat jen technologii. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že nestavíme klasické kořenové čistírny, které fungují na jiných základech.

Z hlediska celoročního provozu je pro všechna jezírka důležité, aby v zimních měsících, kdy je systém koloběhu vody vypnut, byla zajištěna výměna plynů. To se docílí vzduchováním vody v jezírku, aby voda nezamrzla a tvořící se hnilobné plyny mohly odcházet ven. Na jaře pak oběhový systém vyčistíme, znovu zapojíme, doplníme kultury bakterií a těšíme se na příjemné koupání či z pohledu na okrasné vodní partie v zahradě…

Text a foto: Martin Herman

Komentáře