Fascinace zahradním jezírkem

Vložil | 16.6.2017 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Mít na zahradě vlastní jezírko je snem a přáním mnoha majitelů soukromých domů a pozemků. Dnes už to tak nějak patří k životnímu standardu. Je to příjemný relax v soukromí v tomto uspěchaném a mnohdy chaotickém světě.

V dálněvýchodních učeních „Feng shui“ se praví, že čistá, tekoucí voda je symbolem blahobytu. Voda v jezírku podléhá v průběhu roku mnoha rozdílným vlivům – déšť, sníh, kroupy, dramatické a prudké kolísání atmosférického tlaku, intenzita slunečního svitu, teplota vody, spad organických nečistot (listy, pyly, hmyz, rybí výkaly, krmení pro ryby apod.). Tyto skutečnosti a jevy podstatně ovlivňují optimální životní podmínky a biologickou rovnováhu v jezírku. Nadměrná nabídka živin, spojená s osluněním v jarních a zejména letních měsících, za normálních okolností a v drtivé většině případů, vyústí v nadměrný růst řas a zakalení vody.

jeziro_fascinace_1Pro jezírko, jako uměle vytvořený biotop, je nesmírně důležité soustavně udržovat kvalitu vody na potřebné úrovni. Proto je třeba vodu v jezírku systematicky měřit, sledovat, vyhodnocovat a v případě potřeby přikročit k napravení odchylek od optimálních kvalitativních hodnot. Voda podléhá v průběhu 24 hodin mnoha kvalitativním výkyvům. V důsledku látkové výměny řas a rostlin přes den hodnota pH stoupá a v noci naopak klesá. Vše „zelené“ ve vodě (řasy, rostliny, bio-film) přes den produkuje kyslík (O2) a naopak v noci kysličník uhličitý (CO2). Větší výkyvy, tzn. více jak 1°dH za 24 hodin, mohou způsobit v celém jezírku stresové situace. Rybám, rostlinám, ale i bakteriím – prostě všem živým organizmům. Těmto situacím a rozkolísání hodnoty pH je třeba zamezit, resp. omezit na únosnou míru. V tom hraje hlavní roli uhličitanová tvrdost (KH), která by neměla klesnout pod 5°dH, raději 6°dh (německá stupnice tvrdosti vody), optimum 6°dH až 13°dH – pomocníky jsou námi nabízené přípravky od německé firmy Söll, dodávající vodě vápník a hořčík.

Pro stabilizovaný chod jezírka doporučujeme sledovat po celou sezónu následující parametry a jejich limitní hodnoty:

pH 7,5 – 8,5 (při hodnotě 8,3 má voda největší samočisticí schopnost a toxicita nežádoucích plynů je nejnižší)
uhličitanová tvrdost (KH) min. 5°dH – jinak velké výkyvy hodnoty pH – pro jezírko stres!
dusitan (NO2) do 0,1 mg/l (toxin)!
dusičnan (NO3) do 300 mg/l
amoniak (NH3) do 0,05 mg/l (toxin)!
amonium (NH4) do 0,5 mg/l
fosfát (PO4) max. 0,035 mg/l – jinak zelený salát!

jeziro_fascinace_2Musí řasy v jezírku nutně vyvolávat pohoršení a nespokojenost?

Na toto téma je možno dlouho polemizovat a diskutovat. Existují argumenty pro i kontra. Zastávám názor, že řasa, pokud je držena „na uzdě“ do jezírka patří a je jeho nedílnou součástí. I v přírodě, všude okolo nás, tomu tak je. Příroda je náš vzor – držme se tohoto vzoru! Berme řasu jako přirozené životní prostředí pro celou řadu mikroorganizmů, důležitých pro vyrovnanou biologii v jezírku. Tyto mikroorganizmy, drobní korýši, buchanky a perloočky jsou úžasnými čističi vody, a to až s překvapivými kapacitními schopnostmi. Jsou to dokonalé filtry. Řasy jsou tedy jakousi základnou a bází v potravinové pyramidě. Pozitivním jevem je i jejich druhová četnost. Pak si navzájem konkurují a tím pádem nedochází ani k masovému a dramatickému růstu pouze jednoho druhu.

Tak, jak je tomu u vodních rostlin, tak i u řas probíhá za přítomnosti světla fotosyntéza. Jsou tedy mimořádně důležitým producentem a zásobitelem kyslíku v jezírku.

Masový růst řas je ovšem na druhou stranu nežádoucí. Musíme být okamžitě ve střehu, pokud nám jezírko nadměrně zarůstá řasami. Je to jednoduše vada krásy, která s největší pravděpodobností skončí totálním rozkolísáním kvality vody a jezírko se přesune do stavu biologické nerovnováhy. I vodní rostliny, které pěstujeme, mají méně živin a chřadnou.

Vzhledem k tomu, že i řasy „dýchají“, ovlivňují podstatně hodnotu pH v průběhu dne. V pozdních odpoledních hodinách je obvykle pH vyšší a v ranních hodinách naopak nižší. Ve vodě, která není dostatečně stabilizována proti tomuto jevu, dochází k nežádoucím výkyvům, jezírko je ve stresu, ve zvlášť nepříznivých případech i k poškození kůže a dýchacích orgánů ryb. Řasy neprodukují pouze kyslík, ale v noci jsou i jeho konzumenty. Pak se ho v toto denní dobu živým organizmům, ale hlavně rybám, nedostává.

Hlavní příčinou masivního růst řas je téměř vždy nadbytek fosfátu (PO4) ve vodě! Ošetřováním a udržováním kvality vody v jezírkách a akváriích na optimálních hodnotách se zabývám více jak 20 let. V této oblasti spolupracuji výhradně s firmou SÖLL, Německo, která patří k absolutní evropské špičce a vlastní více jak 60 evropských patentů. Její 3-stupňový systém úpravy vody dnes kopíruje nejedna konkurenční firma. Originál je však pouze jeden! Postup je následující:

1) Stabilizace kvality vody, 2) Potlačení růstu řas, 3) Vazba živin

jeziro_fascinace_3Dnes máme v podstatě k dispozici takové produkty, které jsou schopny řešit téměř veškeré problémy vlastníků jezírek s kvalitou a čistotou vody, nadměrným růstem řas, zdravým růstem ryb atd. Žádná brutální chemie, hlavně mikrobiologie. Testováno přírodou!

Všechny námi nabízené výrobky jsou registrovány v souladu s platnou legislativou u MZ ČZ. Mnoho našich klientů se naučilo s těmito produkty úspěšně pracovat. Jsou spokojeni a vědí, že jezírko je živý organizmus, o který je třeba přece jenom pečovat a věnovat mu nějaký ten čas. Někdy to bývá docela příjemné a osvobozující od všedních denních starostí.

Pro Vaše dotazy a problémy na daná a související témata jsme Vám plně k dispozici!
Připravíme řešení „na míru“ přímo na Vaše jezírko.
Generelně pro všechny typy jezírek.
Víme jak na to!

AQUA MAGIKA s.r.o, Trojická 3425, 276 01 Mělník
becka@aquamagika-sro.cz     mobil: 737 858 855
benda@aquamagika-sro.cz     mobil: 734 583 227

Komentáře