Fascinace zahradním jezírkem

Vložil | 16 6, 2017 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Mít na zahradě vlastní jezírko je snem a přáním mnoha majitelů soukromých domů a pozemků. Dnes už to tak nějak patří k životnímu standardu. Je to příjemný relax v soukromí v tomto uspěchaném a mnohdy chaotickém světě.

V dálněvýchodních učeních „Feng shui“ se praví, že čistá, tekoucí voda je symbolem blahobytu. Voda v jezírku podléhá v průběhu roku mnoha rozdílným vlivům – déšť, sníh, kroupy, dramatické a prudké kolísání atmosférického tlaku, intenzita slunečního svitu, teplota vody, spad organických nečistot (listy, pyly, hmyz, rybí výkaly, krmení pro ryby apod.). Tyto skutečnosti a jevy podstatně ovlivňují optimální životní podmínky a biologickou rovnováhu v jezírku. Nadměrná nabídka živin, spojená s osluněním v jarních a zejména letních měsících, za normálních okolností a v drtivé většině případů, vyústí v nadměrný růst řas a zakalení vody.

jeziro_fascinace_1Pro jezírko, jako uměle vytvořený biotop, je nesmírně důležité soustavně udržovat kvalitu vody na potřebné úrovni. Proto je třeba vodu v jezírku systematicky měřit, sledovat, vyhodnocovat a v případě potřeby přikročit k napravení odchylek od optimálních kvalitativních hodnot. Voda podléhá v průběhu 24 hodin mnoha kvalitativním výkyvům. V důsledku látkové výměny řas a rostlin přes den hodnota pH stoupá a v noci naopak klesá. Vše „zelené“ ve vodě (řasy, rostliny, bio-film) přes den produkuje kyslík (O2) a naopak v noci kysličník uhličitý (CO2). Větší výkyvy, tzn. více jak 1°dH za 24 hodin, mohou způsobit v celém jezírku stresové situace. Rybám, rostlinám, ale i bakteriím – prostě všem živým organizmům. Těmto situacím a rozkolísání hodnoty pH je třeba zamezit, resp. omezit na únosnou míru. V tom hraje hlavní roli uhličitanová tvrdost (KH), která by neměla klesnout pod 5°dH, raději 6°dh (německá stupnice tvrdosti vody), optimum 6°dH až 13°dH – pomocníky jsou námi nabízené přípravky od německé firmy Söll, dodávající vodě vápník a hořčík.

Pro stabilizovaný chod jezírka doporučujeme sledovat po celou sezónu následující parametry a jejich limitní hodnoty:

pH 7,5 – 8,5 (při hodnotě 8,3 má voda největší samočisticí schopnost a toxicita nežádoucích plynů je nejnižší)
uhličitanová tvrdost (KH) min. 5°dH – jinak velké výkyvy hodnoty pH – pro jezírko stres!
dusitan (NO2) do 0,1 mg/l (toxin)!
dusičnan (NO3) do 300 mg/l
amoniak (NH3) do 0,05 mg/l (toxin)!
amonium (NH4) do 0,5 mg/l
fosfát (PO4) max. 0,035 mg/l – jinak zelený salát!

jeziro_fascinace_2Musí řasy v jezírku nutně vyvolávat pohoršení a nespokojenost?

Na toto téma je možno dlouho polemizovat a diskutovat. Existují argumenty pro i kontra. Zastávám názor, že řasa, pokud je držena „na uzdě“ do jezírka patří a je jeho nedílnou součástí. I v přírodě, všude okolo nás, tomu tak je. Příroda je náš vzor – držme se tohoto vzoru! Berme řasu jako přirozené životní prostředí pro celou řadu mikroorganizmů, důležitých pro vyrovnanou biologii v jezírku. Tyto mikroorganizmy, drobní korýši, buchanky a perloočky jsou úžasnými čističi vody, a to až s překvapivými kapacitními schopnostmi. Jsou to dokonalé filtry. Řasy jsou tedy jakousi základnou a bází v potravinové pyramidě. Pozitivním jevem je i jejich druhová četnost. Pak si navzájem konkurují a tím pádem nedochází ani k masovému a dramatickému růstu pouze jednoho druhu.

Tak, jak je tomu u vodních rostlin, tak i u řas probíhá za přítomnosti světla fotosyntéza. Jsou tedy mimořádně důležitým producentem a zásobitelem kyslíku v jezírku.

Masový růst řas je ovšem na druhou stranu nežádoucí. Musíme být okamžitě ve střehu, pokud nám jezírko nadměrně zarůstá řasami. Je to jednoduše vada krásy, která s největší pravděpodobností skončí totálním rozkolísáním kvality vody a jezírko se přesune do stavu biologické nerovnováhy. I vodní rostliny, které pěstujeme, mají méně živin a chřadnou.

Vzhledem k tomu, že i řasy „dýchají“, ovlivňují podstatně hodnotu pH v průběhu dne. V pozdních odpoledních hodinách je obvykle pH vyšší a v ranních hodinách naopak nižší. Ve vodě, která není dostatečně stabilizována proti tomuto jevu, dochází k nežádoucím výkyvům, jezírko je ve stresu, ve zvlášť nepříznivých případech i k poškození kůže a dýchacích orgánů ryb. Řasy neprodukují pouze kyslík, ale v noci jsou i jeho konzumenty. Pak se ho v toto denní dobu živým organizmům, ale hlavně rybám, nedostává.

Hlavní příčinou masivního růst řas je téměř vždy nadbytek fosfátu (PO4) ve vodě! Ošetřováním a udržováním kvality vody v jezírkách a akváriích na optimálních hodnotách se zabývám více jak 20 let. V této oblasti spolupracuji výhradně s firmou SÖLL, Německo, která patří k absolutní evropské špičce a vlastní více jak 60 evropských patentů. Její 3-stupňový systém úpravy vody dnes kopíruje nejedna konkurenční firma. Originál je však pouze jeden! Postup je následující:

1) Stabilizace kvality vody, 2) Potlačení růstu řas, 3) Vazba živin

jeziro_fascinace_3Dnes máme v podstatě k dispozici takové produkty, které jsou schopny řešit téměř veškeré problémy vlastníků jezírek s kvalitou a čistotou vody, nadměrným růstem řas, zdravým růstem ryb atd. Žádná brutální chemie, hlavně mikrobiologie. Testováno přírodou!

Všechny námi nabízené výrobky jsou registrovány v souladu s platnou legislativou u MZ ČZ. Mnoho našich klientů se naučilo s těmito produkty úspěšně pracovat. Jsou spokojeni a vědí, že jezírko je živý organizmus, o který je třeba přece jenom pečovat a věnovat mu nějaký ten čas. Někdy to bývá docela příjemné a osvobozující od všedních denních starostí.

Pro Vaše dotazy a problémy na daná a související témata jsme Vám plně k dispozici!
Připravíme řešení „na míru“ přímo na Vaše jezírko.
Generelně pro všechny typy jezírek.
Víme jak na to!

AQUA MAGIKA s.r.o, Trojická 3425, 276 01 Mělník
becka@aquamagika-sro.cz     mobil: 737 858 855
benda@aquamagika-sro.cz     mobil: 734 583 227

Komentáře

Tyto stránky využívají cookies. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. více informací o cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close