Bakterie do jezírka – zázračný přípravek a nebo přechválená zbytečnost?

Vložil | 21.5.2015 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Sluníčkem rozjasněná obloha a teploty blížící se 20° celsia nám nepokrytě dávají najevo, že se pozvolna blíží léto a s ním i sezóna zahradních jezírek. Každé jezírko musí být před startem nové sezóny řádně vyčištěno a rekultivováno, aby mohlo řádně plnit svou funkci. Jedním z nejoslavovanějších způsobů čištění je užití bakterií. My však máme o účinku bakterií jisté pochybnosti a proto jsme se rozhodli podrobit preparát využívající bakterie důkladnému testu.

1Existuje mnoho způsobů jak zatočit s řasami

Úsilí každého majitele zahradního či koupacího jezírka směřuje k průzračně čisté vodě, kde není ani stopy po odporných řasách a jiných nežádoucích organismech. Způsobů jak toho docílit je několik a každý z nich má svou skupinu věrných stoupenců. Někteří vám budou tvrdit, že ke křišťálově čisté vodě v jezírku vede jediná správná cesta, a to pravidelná a důkladná ruční údržba. Dle jejich tvrzení se bez poctivé dřiny požadovaného efektu nedočkáte, přičemž nad progresivními vyspělými technologiemi mávají pohrdavě rukou. Jiná skupina naopak spoléhá zrovna na vyspělou technologii zastoupenou moderními filtry, UV lampami a jinými technickými vymoženostmi. Řadu příznivců má i metoda sázející na podomácku vyrobené filtry plné nastříhaných husích krků, které se zakopou hned vedle jezírka. Mezi majiteli jezírek najdete i „punkáče“, kteří skálopevně tvrdí, že jezírka jsou vlastně samo čistící a jakákoli nadstavba je pro ně zbytečnou námahou nebo vyhozenými penězi. Kdybychom svolali společnou debatu všech zmíněných skupin, argumentovalo by se až na krev a nikdo by nepřipustil, že ten druhý má třeba taky pravdu. Shoda by nastala pouze u jednoho slova. Bakterie! Nad ty prostě není. Ale jsou bakterie opravdu tak účinné, jak si většina myslí?

Nezbytný kontrolní rozbor

Dříve než jsme vůbec přistoupili k samotnému testu, podrobili jsme sledovaný přípravek důsledné mikrobiologické analýze, abychom měli v ruce přesné údaje o složení preparátu. Učinili jsme tak na základě neblahých zkušeností s testováním jiného výrobku od nejmenované firmy, jehož etiketa garantovala přítomnost bakterií a enzymů a současně vylučovala přítomnost jakýchkoli dalších látek. Ve výsledku se ukázalo, že prostředek na čištění jezírek obsahoval sloučeniny těžkých kovů, ale po bakteriích ani památky. Chmurná zkušenost se tentokrát naštěstí neopakovala. Provedený mikrobiologický rozbor naštěstí potvrdil údaje uvedené na informační tabulce z obalu testovaného produktu. Přípravek tedy skutečně obsahoval značné množství bakterií (10 na devátou bakterií v 1 ml výrobku) a mohl být bez okolků připuštěn k našemu testu.

Průběh testu

Pokusným králíkem, který vyzkoušel čistící sílu bakterií, se stalo postarší jezírko z výstavního areálu naší firmy. Objem nádrže činil 15 tisíc litrů a ve vodě bylo vysazeno přibližně 8 až 10 kilogramů kaprovitých ryb. V jezírku se též nacházelo několik vodních rostlin. K čištění pokusného jezírka běžně používáme filtr Oase Biotec 18 Screenmatik se 120 wattovou UV lampou Bitronem Eco (během testu nepoužito), čerpadlem Aquamax 2000 a provzdušňovaným kompresorem Aqua Oxy 2000. S kvalitou vody jsme v minulosti neměli víceméně žádné závažné problémy. V podstatě jedinou vadou na kráse byly dlouhé vláknité řasy bujně rostoucí na mělčinách jezírka. V našem testu jsme proto sledovali hodnoty růstu řas podporujících živiny ve vodě a obsah organických látek. Pozornost jsme zaměřili i na změny způsobené pravidelným dávkováním v náplni jezírkového filtru Biotec 18. Z těchto důvodů jsme provedli mikrobiologický test jak před zahájením testu, tak po jeho skončení. Dávkování jsme pro lepší průkaznost výsledků testu zvolili dvojnásobné oproti doporučené dávce.

2   3
Vlevo i vpravo jsou fotografie jezírka, ve kterém byl pokus prováděn

Naměřené hodnoty

První krokem testu, který probíhal od 16. června loňského roku, byl odběr vzorků vody a filtrační pěny zaběhnutého filtru. Dva dny na to jsme do jezírka přidali první dávku přípravku s bakteriemi, kterou jsme následně opakovali v pravidelném cyklu třikrát za týden. Během dávkování jsme dvakrát odebírali vzorky vody. V rámci našich měření jsme sledovali vývoj hodnot amoniakálního dusíku, dusičnanového dusíku, fosforečnanového fosforu a organických látek v jezírkové vodě. Dospěli jsme k těmto výsledkům:

1) Byl zaznamenán mírný nárůst amoniakálního dusíku, který však neodpovídal zvýšenému dávkování bakteriového přípravku.
2) Od konce července docházelo ke snížení obsahu dusičnanového dusíku v jezírkové vodě.
3) Během testu docházelo k poklesu hodnoty fosforu. Naměřené hodnoty odpovídaly číslům platným pro oligotrofní vody, tedy vody s nízkým obsahem živin (fosfor, dusík).
4) Množství organických látek naměřených v našem jezírku bylo velmi nízké a odpovídá velmi čistým vodám.

Z mikrobiologického testu filtru u jezírka vyplývá, že v době od půlky června do září 2014 došlo k deseti až stonásobnému nárůstu mikroorganismů. Bez kontrolního filtru, do kterého by se nepřidávaly bakterie, však nelze s určitostí konstatovat, zda je nárůst počtu mikroorganismů skutečně způsoben testovaným přípravkem, či přirozeným rozvojem mikroorganismů ve filtru. Ani chemické rozbory vody neprokázaly zvýšenou činnost bakterií. Během testu naše jezírko nevykazovalo žádné zaznamenání hodné estetické změny nebo zhoršenou průzračnost vody. Výskyt dlouhých vláknitých řas byl stejně intenzivní jako v minulosti, kdy se k čištění bakterie nepoužívaly. Z toho vyplývá, že ani pravidelné dvojité dávky zkoušeného přípravku nezpůsobily nějakou výraznou změnu ani u jednoho ze sledovaných parametrů.

Výsledky testu a závěrečné shrnutí

4Náš důkladný a časově náročný test prokázal, že voda ve vzorovém jezírku je velmi čistá a kvalitativně odpovídá vodám s minimálním výskytem živin. Co se týče chemických parametrů vody, zaznamenali jsme určité leč nevýznamné změny hodnot, který nikterak nevybočují z normy obvyklé během vegetačního cyklu. Výsledky mikrobiologických rozborů filtrů nám prozradily, že ve vodě došlo k rozvoji oživení. Nelze však kategoricky určit podíl přípravku s bakteriemi na tomto rozvoji. Sesbíraná data totiž odpovídají sezónním proměnám přírodního oligotrofního vodního systému. Z našeho testu tedy vyplývá, že pravidelné čištění vody bakteriemi nemá hmatatelný vliv na její kvalitu nebo čistotu a výrobci deklarovaná efektivita se ukázala jako nepravdivá, respektive jako neprokazatelná. Z těchto důvodů pravidelné a finančně náročné užívání bakterii nelze označit jako efektivně vynaloženou investici. Bakterie najdou své užití hlavně při zabíhání nového filtru nebo při prvním spouštění na začátku sezóny, ale pravidelné krmení jezírka ne zrovna levnými bakteriemi považujeme za zbytečné plýtvání penězi.

Autor příspěvku: ing. Martin Hrkal, www.oase-filtrace.cz

Komentáře