Sponzor rubriky

Substráty z Rašeliny pro hobby i profesionální sféru…

Vložil | 8.3.2017 | Žádné komentáře | OKRASNÁ ZAHRADA, UŽITKOVÁ ZAHRADA

 

Společnost Rašelinu a.s. Soběslav zná jistě každý zahradník, školkař i pěstitel a za dlouhou dobu její existence se s ní již ve svém profesním životě určitě někdy setkal. Nicméně si přesto neodpustím připomenout, že Rašelina a.s. je vůbec nejstarší společností zabývající se těžbou rašeliny a přípravou pěstebních substrátů v České republice.

zahradaSpolečnost má dlouholeté zkušenosti ve svém oboru a v současné době je také jediným subjektem těžícím rašelinu pro výrobu pěstebních substrátů v ČR, což zajišťuje vyrovnanou kvalitu substrátů, velký výběr druhů rašelin a nezávislost na nákupu surovin ze zahraničí.

Každý zákazník ocení rychlost dodávek a flexibilitu výroby. V minulých letech se společnost více zaměřovala na těžbu rašeliny a výrobu hobby substrátů, v současné době vedle těchto aktivit investuje také do Profi programu, což se pozitivně odrazilo na kvalitě a šířce nabídky profesionálních substrátů. Nemusím zde jistě uvádět výhody rašelinových substrátů a jejich vlastnosti, přesto bych rád zdůraznil výhody substrátů připravovaných ze směsí rašelin přechodových více rozložených „tmavých“ těžených v České republice a rašelin vrchovištních méně rozložených “bílých“ těžených na Baltu pro některé rostlinné druhy.

Tmavá rašelina příznivě ovlivňuje držení vody v substrátu a dokáže rostlinám dodat některé humusové látky stimulující růst, „bílá“ rašelina oproti tomu dokáže zlepšit strukturu a vzdušnost substrátů. V současné době dokážeme připravit substrát na míru pro každého zákazníka a jeho specifické podmínky, díky vlastním zdrojům rašeliny z ČR jistě potěšíme zákazníka i cenou. Substráty jsou připravovány z frézovaných či borkovaných rašelin o různých frakcích s příměsí jako je perlit, jílové minerály, křemičitý písek, kokosové vlákno, pemza, liadrain, smáčedlo, vododržné látky atd., upravujících strukturu a vlastnosti substrátů.

Výhodou firmy je, že při výrobě profesionálních substrátů nepoužívá kůrové ani zelené komposty, které mohou v určitých případech negativně ovlivnit kvalitu substrátů. Substráty jsou dále náležitě vyhnojeny a to buď základním hnojivem na cca 6 týdnů, nebo dlouhodobě působícími hnojivy, či hnojivy s řízeným uvolňováním živin, popřípadě jejich kombinací.

Ing. Josef Janoušek


TIP RAŠELINA a.s

Naše nabídka na substráty, které využijete na zahradě nebo doma v tomto pěstitelském období je pestrá. Připomeňme si některé z nich.

raselinaRašelina zahradní: je vhodná na všeobecné zlepšení zahradních půd, k jejich prokypření, vylehčení, provzdušnění a úpravě pH. Rašelina je čistý přírodní produkt bez přísad. Udržuje vzdušnost a kyprost půd, pomáhá poutat sluneční paprsky a tím podporuje zahřívání půdy, podporuje dobrý růst, bohatou tvorbu kořenů a květů, v půdě zadržuje vláhu a chrání ji před vysycháním. Obohacuje půdu o organické látky, zlepšuje zadržování živin pro rostliny a zamezuje jejich vyplavování do spodních vod. Při sázení smíchejte původní zeminu s rašelinou v poměru 1:1. Na závěr vydatně zalijte.

substrat_A_vysevZahradnický substrát A pro výsev, množení a řízkování: tento substrát je vyráběn ze směsi rašelin, jemně mletého vápence a vícesložkového minerálního hnojiva Cererit. Je vhodný pro hobby výsevy, balíčkovanou sadbu i pro plošné výsevy. Zajišťuje příznivé klíčení semen a dobrý růst mladých sazeniček, po dobu předpěstování sazenic není potřeba přihnojovat, je kyprý a vzdušný, neobsahuje klíčivá semena plevelů a zárodky škůdců. Substrát používáme jako hlavní pěstební prostředí vysévaných, řízkovaných i hřížených rostlin. Je vhodný pro zeleninu, zahradní rostliny, okrasné i ovocné dřeviny.

pokojove_rostlinyZemina pro pokojové rostliny: vhodná pro pěstování kvetoucích i stále zelených pokojových rostlin. Je vyrobena z kvalitních tříděných rašelin, vyzrálého kůrového kompostu, jílovité složky a s přídavkem minerálních (kombinovaných, jednosložkových a vápenatých) hnojiv. Zemina je vyhnojena na několik týdnů, zajištuje dobré provzdušňování kořenového systému, zadržuje zálivkovou vodu, jílovité částice zabraňují vyplavování živin, rašelina omezuje vznik houbových chorob. Používá se k pěstování pokojových rostlin bez nutnosti míchání s jinou zeminou.

koniferyZemina pro konifery a okrasné dřeviny: je určena k pěstování jehličnatých okrasných dřevin, případně i jiných kyselomilných rostlin. Zemina je vyrobena ze směsi kvalitních rašelin, dobře vyzrálého jemně tříděného kůrového kompostu, jílovité složky, minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence. Podobně jako i jiné substráty obsahuje hnojivo na několik týdnů, má vysokou nasákavost, udržuje vzdušnost prostředí, je neslévavá a nezasolená, neobsahuje plevele ani původce chorob a škůdců. Tato zemina je vhodná pro všechny druhy jehličnatých dřevin (smrk, borovice, túje, cypřiše a další).

azalky_rododendronyZemina pro azalky a rododendrony: je určena na pěstování azalek, rododendronů, borůvek a jiných kyselomilných rostlin na záhonech i v květináčích v bytech, stejně tak jako pro doplnění zeminy na stanovišti po zimě. Je vyrobena ze směsi kvalitních rašelin s vhodnou kyselostí, tříděného křemičitého písku a minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky. Obsahuje vícesložková hnojiva (vyhnojena na několik týdnů), zajišťuje dobrý přístup vzduchu ke kořenům, má dobrou jímavost zásobní vody, podporuje dobrý rozvoj kořenového systému, a tak umožňuje odpovídající příjem živin z půdního prostředí. Používá se k pěstování kyselomilných rostlin jako jsou rododendrony, azalky, borůvky, vřesy a jiné vřesovištní rostliny

ruzeZemina pro růže: pěstební substrát vhodný k výsadbě a pěstování růží. Zemina je vyrobena ze směsi kvalitních rašelin, dobře vyzrálého jemně tříděného kůrového kompostu, minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence. Zajišťuje tvorbu bohatého kořenového systému, zaručuje dobrý a zdravý růst rostlin a zajišťuje bohaté nasazení květů. Zemina je vhodná pro pěstování všech druhů růží.

travnikyZemina pro trávníky: jedná se o pěstební substrát vhodný především k výsevům nových a opravám stávajících trávníkových ploch. Zemina je vyrobena ze směsi kvalitních přechodových a slatinných rašelin, kompostu získaného z drcené jemně tříděné borové a smrkové kůry, prosetého jemně tříděného křemičitého písku, minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence. Substrát zaručuje dobrý a zdravý růst vzcházejících semen travin, používá se ale také ke zlepšení stavu staršího trávníkového porostu. Zemina je vhodná pro všechny druhy okrasných trávníků. Ke zlepšení stavu dříve založených porostů aplikujte rovnoměrně 6–10 l zeminy na 1 m2 alespoň 1x za rok.

Dále bychom vám rádi představili řadu Premium obsahující substráty a hnojiva nejvyšší kvality. I my reagujeme na požadavky trhu, který si žádá výrobky v různých cenových relacích. Rozdíly mezi stejnými druhy produktů v různé řadě si můžeme ukázat například na substrátech. Substráty v nejvyšší řadě Premium obsahují garantovaný poměr tmavé rašeliny 60 % a 40 % rašeliny bílé. Tmavá rašelina dobře váže vodu, tím částečně snižuje potřebu zálivky a omezuje vyplavování živin. Bílá rašelina svou strukturou substrát provzdušňuje a vylehčuje. Substráty řady Premium neobsahují komposty ani smáčedla. Jsou vyhnojeny velmi kvalitními bezchloridovými hnojivy.

sortiment_ukazka

Zvláštní skupinou jsou substráty s vermikomposty (např. substrát pro okrasnou zahradu). Vermikompost je velmi kvalitní organické hnojivo, vyráběné z trusu žížal. Tyto substráty patří mezi špičku v této řadě stejně jako substráty s mykorhizními houbami. Mykorhizní houby vytváří symbiotické prostředí s kořeny rostlin. Rostliny tím získávají více živin a další výhody.

Celou nabídku sortimentu společnosti Rašelina a.s. Soběslav si můžete prohlédnout v našem internetovém obchodě.

Úspěšnou pěstitelskou sezónu přeje Rašelina a.s.

Komentáře