Sponzor rubriky

Pojďte s námi pěstovat bio zeleninu, 1. díl

Vložil | 25.3.2019 | Žádné komentáře | UŽITKOVÁ ZAHRADA

Zelenina kvality bio je v současné době velmi populární, pojďme se tedy podívat, jak se má správně pěstovat. Průvodcem seriálu nám bude společnost Biozelenina Olešná, která ji na certifikovaných plochách nedaleko Písku produkuje.

Pokud chceme mluvit o bio zelenině, je třeba říci, že je to zelenina pěstovaná pouze na certifikovaných plochách, na nichž se v rámci její produkce mohou používat jenom registrované a povolené přípravky. Aby zájemce takovou certifikaci získal, musí nejdříve předložit kontrolním orgánům nejen účetnictví, ale protokolárně doložit i všechny zásahy z hlediska používání hnojiv či přípravků na ochranu rostlin. Ty musí být schváleny pro tzv. ekologické zemědělství. Pokud bychom i my jako zahrádkáři chtěli zeleninu v bio kvalitě pěstovat, můžeme si je najít v seznamech na stránkách www.eagri.cz

Základem pěstování bio zeleniny je samozřejmě sadba, kterou si pěstitel buď sám vyrobí nebo nakoupí jako tzv. konvenční s výjimkou ÚKZÚZ pro bio pěstování, popř. získá klasickou certifikovanou bio sadbu. Její výroba podléhá určitým pravidlům, která je nutno dodržet. Základem je certifikovaný substrát pro výrobu sadby, popř. Ten, který má výsledky rozboru na těžké kovy (např. kadmium nebo rtuť) pod limitní hranicí.

Jak správná sadba vypadá, vidíme na našich fotografiích. Jsou to tzv. rašelinové balíčky, jakési kostičky, jejichž výhodou je, že pěstitel získává mladou rostlinku s velkým množstvím kvalitních kořenů. Dá se tak říci, že máme k dispozici 50 a 60 cm3 aktivního kořenového balu.

Před výsadbou je možné do půdy zapravit zásobní hnojení, záleží ale na agrotechnických postupech a rozboru půdy. A znovu je třeba zopakovat linii, které se producent bio zeleniny musí držet: certifikované osivo, certifikovaná sadba, certifikované substráty, certifikovaná hnojiva a samozřejmě i certifikované přípravky na ochranu rostlin.

Co se týče postupu pěstování v areálu Biozeleniny Olešná, tady byly provedeny nejprve rozbory půdy, na jejichž základě se zjistilo, že je zásoba živiny dostatečná. Zásobní hnojení před výsadbou tedy nebylo nutné! Půda byla zpracována rotavátory, následně došlo k odstranění kamenů a pak přišla na řadu výsadba mladých rostlin. Tady bych rád zdůraznil, že pěstování bio zeleniny je o hodně velkém podílu ruční práce, naše obrázky, stare asi týden, to jasně dokládají!

Na fotografiích vidíte i sadbu s důležitými kvalitativními znaky, o kterých jsme shora psali, dále pak plochy ve skleníku a ve fóliovnících, na nichž se bio zelenina pěstuje. Tady se přímo nabízí určitá paralela k domácímu prostředí, protože nevytápěné skleníky a fóliovníky řada z nás na svých zahradách má…

V současné době je na produkčních plochách Bio zeleniny Olešná již nasázená jarní cibulka, římský salát, salát Lollo Rossa, kopr či vysety ředkvičky. Ve skleníku pak rostou bylinky, z nichž můžeme jmenovat oregano, saturejku, tymián a nebo majoránku.

Pokud se těšíte podobně jako v Olešné na sklizeň, ta bude podle průběhu počasí zahájena někdy po 20. dubnu. Do té doby se budeme na skleníkové i produkční plochy ve fóliovnících vracet a o tom, jak bio zelenina roste, a co se s ní všechno dělá, vás pravidelně informovat. Sledujte proto naše stránky.

Z hlediska prací a potřeb rostlin je v plánu zavlažovaní, hnojení se nepředpokládá, dvakrát do sklizně bude třeba zeleninu okopat, čímž se nejen zkypří půda kolem ní, ale odstraní se i plevele.

Co se týče produkce a možností získání bio zeleniny z Olešné, o té se dozvíte třeba na firemních webových stránkách, které budou asi do týdne zprovozněny. Zatím se můžete podívat na náš  Facebook. A se zeleninou z této biofarmy se potkáte také na farmářských trzích, např. Ve Strakonicích, Písku a nebo Praze.

Text a foto: Jan Stropnický

Pokračování příště…

Komentáře