Podle jakých parametrů vybírat UV-C zářič a lampu?

Vložil | 17.7.2017 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Nemáte v jezírku dostatečně čistou vodu? Příčin může být více, ale třeba je to tím, že není v pořádku UV lampa. Vybrali jste skutečně tu správnou?

Princip fungování UV-C zářiče je známý. S ultrafialovým zářením o příslušné vlnové délce, v našem případě 240-280 nm dochází ke sterilizaci a postupnému odumírání mikroorganizmů. Záření UV-C je prokazatelně zhoubné pro živé organizmy. Spektrum jeho využití je velmi široké. Pro naše účely se jedná zejména o dezinfekci, sterilizaci a čištění vody. UV-C záření je efektivní při ničení nukleových kyselin organizmů – dochází k narušení jejich DNA, a to narušením šroubovice DNA, takže nemůže docházet k dalším buněčným procesům, čili množení nebo dělení. To platí i pro viry, bakterie a řasy.

Kolik ultrafialového záření budeme potřebovat, závisí na velikosti jezírka. V podstatě existuje určitá všeobecná regule, že by se mělo jednat o 2-3 W na 1.000 litrů vody. Ale pozor na kvalitu lampy. Výkon mezi jednotlivými druhy, výrobci, a tedy i kvalitou je silně variabilní. Závisí to na technických okolnostech opotřebení a kvalitě použitých materiálů, zejména pak skleněných trubic. Vedle toho pochopitelně i na kapacitě průtoku vody, přičemž zejména v poslední době jsou na vzestupu prodeje ponorných UV-C.

Doporučuje se dimenzovat počet zářičů tak, aby byla i na konci jejich životnosti stále ještě zajištěna jejich dostatečná funkčnost a výkon. Je třeba mít na paměti, že na samotných lampách se uvádí příkon ve wattech, ale ne hodnota jejich výkonu UV-C.

Důležité je rovněž vědět následující: u klasického skla se s časem hodnota propustnosti UV záření poměrně rychle snižuje, než je tomu u tvrdšího a čistšího křemičitého skla. Trubicemi z křemičitého skla jsou vybaveny povětšinou pouze vysoce kvalitní UV-C zářiče.

Generelně je možno považovat lampy s příkonem menším jak 36 W jako velmi málo efektivní. Zářiče 5 – 30W jsme z našeho zbožového portfolia prakticky vyřadili. A ještě k tomu, tyto zářiče jsou jako typ a varianta příliš drahé. Naše nabídka začíná až na 36W. Tyto mohou být u malých jezírek ještě funkční. Několik posledních let je trend směrem ke kvalitním zářičům s vysokým UV-C výkonem. Pozor na tzv. „no-name“ produkty!

Další otázkou je výběr zářivky. Zde jsou obvykle nasazovány výbojky plněné plynem. Tyto by měly být standardně vyměňovány každý rok zjara. Efektivnější jsou lampy s označením T5, které mají provozní životnost mezi 9 – 16.000 hodinami. Vedle toho jsou na trhu k dispozici amalgamové lampy, které jsou ještě efektivnější a dosahují nejlepších parametrů účinnosti UV-C záření z celé tržní nabídky.

Na trhu se ovšem objevují i tzv. amalgam zářiče, které v žádném případě nemají ve svém výkonu takové hodnoty, které má např. originál a dobrá T5 lampa. Amalgamové lampy mají pod objímkou skryté rtuťové kuličky. Za provozu se tyto kuličky postupně vypařují, což má za následek jemný kovový povlak na skle. Tento efekt se dá odstranit tím, že se na sklo nanese „zlatý bod“ (bod fázové rovnováhy tuhého a kapalného zlata), který tento jev eliminuje. Pokud není tento zlatý bod u amalgamové lampy patrný, nebo pokud je pouze natlačený/“nalepený“, je možno vycházet s určitostí z toho, že jste zakoupili standardní lampu za vysokou cenu.

Obvykle to bývá tak, že takové „ošizené“ lampy mají podrobné a „nóbl“ popisy a prospekty k produktu, ale realita je poněkud jiná. Rovněž si je třeba dát pozor na zemi původu. Poskytne Vám prodejce záruku pro případnou opravu? V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu, že ne každá UV-C lampa odpovídá aktuálním bezpečnostním předpisům a standardům.

AQUA MAGIKA s.r.o., Trojická 3425, 276 01 Mělník
Sklady a výdejní místo: Bosyně 11, 277 24 Vysoká
Ing. Josef Bečka – jednatel, mobil: 737 858 855, becka@aquamagika-sro.cz
Karel Benda – obchod, mobil: 734 583 227, benda@aquamagika-sro.cz

Komentáře