Sponzor rubriky

Ochrana rostlin v září a říjnu

Vložil | 5.9.2019 | Žádné komentáře | OCHRANA ROSTLIN

Při ošetřování rostlin platí základní zásada – proti houbovým chorobám aplikujeme přípravky preventivně, zatímco škůdce likvidujeme až při zjištění výskytu daného patogena. A důležité je zvolit zvláště s ohledem na ochranou lhůtu i správný přípravek!

ochrana_2Jak správně na plevele?

Období po sklizni hlavní plodiny je nejideálnějším časem k likvidaci všech plevelů, které se velice obtížně hubí v hlavní plodině. Většinou je to z toho důvodu, že v balení přípravků pro zahrádkáře je pouze omezené množství herbicidů, které jednoduše řečeno nestačí. Využití totálních herbicidů k odplevelení záhonů po sklizni tak patří k cenově nejlevnějším způsobům, protože aplikace selektivních přípravků (ničí jen určitý druh plevele) je vždy o něco dražší. Po sklizni hlavní plodiny necháme na záhonech veškerý plevel vzejít a následně vyrůst do výšky 15 – 25 cm, kdy mají plevelné rostliny 3 – 4 pravé listy, tvoří přízemní růžici a oddenky pýru jsou maximálně obrostlé. Plevel ale nesmíme nechat vykvést. K jeho likvidaci použijeme totální herbicid s účinnou látkou Glyphosate (glyfosát), který působí na každou zelenou rostlinu přes její listovou plochu a ničí vše bez rozdílu. Účinnou látku přijímají rostliny pouze nadzemními částmi (listy, stonky), odkud se rychle rozvádí do podzemních orgánů (kořeny, oddenky, hlízy). Ale pozor, glyfosáty neničí semena! Účinky herbicidu se projeví za 4 – 10 dnů po aplikaci podle druhu plevele, přičemž rychlost účinků je závislá na teplotě, vlhkosti půdy i vzduchu a slunečním svitu. Vyšší teploty, dostatečná půdní vlhkost a intenzivnější sluneční svit rychlost účinku přípravku zvyšují. Srážky, které přijdou za 3 až 5 hodin po aplikaci, účinek nijak nesníží. Srážky do 5 mm mohou následovat již 1 hodinu po postřiku, protože emulze stačila na rostlině zaschnout. Glyfosáty vždy aplikujeme jen pomocí postřikovačů s plastovou nádrží, nikdy nepoužíváme kovovou, protože dochází ke snížení účinnosti přípravků.

Jednou z důležitých podmínek pro správný účinek přípravků je dodržení dávkování, přičemž velikost dávky je závislá na hubitelnosti daného plevele. Všeobecně platí: čím je plevel hůře hubitelný, tím se dávka přípravků zvyšuje. Po aplikaci nechte postřik zaschnout a nevstupujte do prostoru, který byl ošetřen, zabráníte tím rozšíření přípravků na obuvi do okolí. Pokud tuto zásadu nedodržíte, po několika dnech se objeví na neošetřené ploše zažloutlé šlápoty. Samozřejmostí je i to, že postřik provádíme při bezvětří, nejlépe s použitím ochranné krytky na trysku postřikovací pistole, která omezí úlet postřikové kapaliny na necílové rostliny. Glyfosáty se rychle rozkládají a nezanechávají žádná rezidua, takže již 24 hodin po aplikaci je možné vysévat či vysazovat jakoukoliv plodinu.

Na trhu pro zahrádkáře je dostupná celá řada glyfosátových přípravků, což znamená, že si každý může vybrat ten svůj. V sortimentu obchodníků jsou k dispozici např. Dominator, Gladyator, GlyfoKlasik, Kaput, Roundup Aktiv, Roundup Klasik nebo Touchdown. Hlavní roli tak hraje hlavně cenová nabídka, protože účinnost přípravků po 10 – 12 dnech je srovnatelná. Pokud chcete působení urychlit, přidejte do postřikové kapaliny pomocný přípravek Lignohumát (cca 2,5 g / 10 l postřikové kapaliny).

ochrana_3Starat se musíme i o trávník!

Dnešní trávníky využíváme nejen pro užitné, ale i estetické vlastnosti, které může velmi negativně ovlivnit působení chorob a škůdců. Aby byl náš travní porost neustále v perfektním stavu, používáme k jeho údržbě kromě chemické ochrany, která hraje velkou roli, také soubor preventivních opatření ke kterým patří:
a) využití rezistentních druhů trav a jejich odrůd pro sestavení travních směsí (přednost dáváme naším odrůdám trav, vypěstovaných v tuzemských podmínkách)
b) provzdušnění půdy a odstranění zhutnělého povrchu
c) odstranění plsti a předcházení jejímu vzniku
d) zajištění podmínek pro dostatečný rozvoj kořenového systému
e) rovnoměrné zásobení živinami (nepřehnojovat dusíkem, optimální dávky draslíku je třeba aplikovat během celé vegetace, nejen na podzim)
f) přiměřená závlaha v době sucha
g) využití pomocného přípravku Algahumin (podpoří tvorbu kořenů, odolnost vůči suchu, rostliny lépe hospodaří s vodou, působí na odolnost vůči mrazu, zajistí obranyschopnost proti chorobám, má vliv na lepší využití hnojiv, podporuje svěží zelenou barvu)

K nejvýznamnějším chorobám trávníku v našich podmínkách bezesporu patří Plíseň sněžná, houba vytvářející na rostlinách vodnaté skvrny s bílým nebo lehce narůžovělým myceliem. Často se domníváme, že je tato choroba vázána na výskyt větší sněhové pokrývky, což je bohužel omyl. Optimální teplota pro rozvoj této houbové choroby je 0 – 8 °C, a příznivě na její rozvoj působí také střídání teplot, v jejichž důsledku rostliny neprochází plným klidovým obdobím. Velký význam hrají také dlouho trvající rosy a mlhy, napadaný sníh na nezamrzlý půdní povrch, špatně odstraněná organická hmota (tráva, stařina, listí), nebo naopak příliš vysečený až „vyholený“ trávník na podzim. Málokdo také ví, že houba má ráda alkalickou reakci, to znamená, že omezíme vápnění na podzim a přesuneme ho na období jara. S příznaky Plísně sněžné splývají i symptomy další houbové choroby, Palušky travní. Tam, kde dlouhodobě leží sníh, teploty se pohybují od 0 – 10 °C a jde o mladé porosty nebo oslabené rostliny, tam jsou ideální podmínky pro tuto chorobu. Po odtání sněhu se objeví různě velké skvrny odumřelých rostlin a tráva má tzv. „ papírovou strukturu“.

Chemickou ochranu proti těmto chorobám provádíme preventivně přípravky na bázi účinné látky Azoxystrobin, z přípravků pro zahrádkáře je to preparát Ortiva. Nejúčinnější je ošetření trávníku na podzim a to ke konci vegetace, nejlépe koncem září, popř. v období měsíce října s tím, že teploty by neměly klesnout pod 12 °C. Další ošetření se provádí na jaře po odtání sněhu, dávkování: 10 ml / 8 – 10 l vody / 100 m2.

ochrana_1Chránit je třeba i ovocné stromy.

Při podzimním deštivém počasí se zvyšuje riziko poškozeni dozrávajících plodů moniliovou hnilobou a to jak u peckovin, tak i u jádrovin. V dnešní době již ale dokážeme výskyt moniliózy účinně omezit a tím i podchytit celou řadu dalších skládkových chorob, které se vzájemně prolínají v závislosti na zdravotním stavu ovoce. Moniliová hniloba se daleko více objevuje u plodů, které byly nějak mechanicky poškozeny, např. nabodnutí hmyzem nebo napadení strupovitostí a padlím. Proti moniliové hnilobě na peckovinách provedeme ochranný postřik dozrávajících plodů např. přípravkem Horizon 250EW nebo Teldor 500SC. U jádrovin můžeme moniliózu a řadu dalších skládkových chorob omezit pokud provedeme pozdní ošetření proti strupovitosti před sklizní některým z přípravků Flint Plus, Delan 70WDG, Syllit 65WP, Thiram Granuflo nebo Zato. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty daného přípravku, samotná doba se pohybuje od 14 do 21 dnů.

Jako další opatření proti skládkovým chorobám provádíme ošetřením stromů vápenatými hnojivy aplikací přes list (Wuxal Ca, Harmonie Vápník), protože dostatek přijatelného vápníku zajišťuje vyšší odolnost plodu. Na podzim bojujeme také proti kadeřavosti broskvoní, i když termín prvního ošetření je doporučován už na jaře při nalévání pupenů. V oblastech, kde dochází k pravidelnému a silnému napadení broskvoní touto chorobou, se ale doporučuje udělat také podzimní postřik některým z mědnatých fungicidů (např. Kuprikol 50, Champion 50WP či Kocide 2000, který je odolný vůči smyvu deštěm). Ošetření provádíme po opadu listů při teplotě nad 7 °C a důležité je dokonalé „omytí“ celé koruny stromů. Vzhledem k tomu že se jedná o kontaktní fungicidy, je dobré k němu přidat smáčedlo, např. Silwet Star.

Preventivní ošetření měďnatými přípravky na podzim i na jaře se dnes doporučuje nejen u broskvoní a dalších peckovin, ale i u jádrovin. Postřiky mědí se provádí v době těsně po opadu listů a toto ošetření má nejen fungicidní (proti houbovým chorobám), ale i baktericidní účinek (působí na bakterie rodu Pseudomonas). Ztráty způsobené bakterijními chorobami jsou totiž velké, v mnoha oblastech dosahují až 50 % produkce.


SLEVOVÝ KÓD PRO ČTENÁŘE MAGAZÍNU ZAHRADNICKÁ KUCHAŘKA

Pro letošní podzimní sezonu jsme připravili pro návštěvníky našich stránek malý dárek. Jedná se o slevový kód, který můžete uplatnit v rámci nákupu na e-shopu Rašelina Soběslav. Sleva 10% na celý nákup, stačí vložit kód DEF6FPRK


Nejen v září vám pomohou na zahradě nebo zahrádce výrobky z produkce společnosti Rašelina a.s. Soběslav. Můžete se s nimi seznámit třeba v nabídce zahradních center na www.raselinazc.cz, podle bydliště si jistě vyberete to, které je vám nejblíže! A pokud chcete nakupovat pohodlně z domova, či nemáte možnost nikam cestovat, využijte eshop.raselina.cz ….

Komentáře zakázany