Sponzor rubriky

Jak a čím chránit semínka po vyklíčení?

Vložil | 26.2.2024 | Žádné komentáře | OCHRANA ROSTLIN

I když je pravdou, že plná vegetace je ještě daleko, měli bychom se mít i v této době na pozoru před chorobami, které mohou ničit mladé vzcházející rostliny, pěstované jako sadbu třeba v truhlíku za oknem.

klicici_2Klíčení semene je jednou z nejrizikovějších fází vývoje rostliny. Semínko je vystaveno různým povětrnostním vlivům,  houbovým chorobám či škůdcům a v tuto dobu potřebuje nejvíce péče. Některá osiva jsou proto obalena do ochranného kabátku fungicidu či insekticidu, který je chrání v prvních dnech vývoje. Hlavním cílem moření osiv je zničení zárodků houbových chorob. Ty nepříznivě ovlivňují klíčení semen a následné vzcházení rostlin. Spóry patogenních  hub se  nacházejí jak na povrchu semen, tak  pochází i z půdy, kde si uchovávají klíčivost i několik let.

Dokonalé namořeni (pokrytí povrchu) chrání semínko před infekcí a podporuje rychlý, vyrovnaný start a další vývoj rostlin. Většina dnešních semen je ošetřena mořením, např. semena paprik se navíc ošetřují fyzikální metodou HWT – použití teplé vody. Tato metoda eliminuje přenos baktericidních onemocnění, které se právě u paprik přenáší semenem. Tuto metodu doma ale sami nezkoušejte! Je totiž důležité přesně vědět, jak vysoká má být teplota vody. Pokud by byla vyšší, dojde k poškození klíčivosti semene, a tak tuto proceduru svěřme raději odborníkům ze semenářských firem.

klicici_1Semena bývají často upravována i dalším způsobem, a sice tzv. peletováním. Některá semínka jsou totiž tak malá, že jejich výsev v domácích podmínkách je značně obtížný (např. petúnie, begónie). Proto přichází ke slovu peletování, technologie, díky níž jsou semínka v rotujícím bubnu obalována speciální hmotou na bázi kaolínu, až vzniknou malé kuličky – pelety, které se snadno vysévají. Do peletovací hmoty je rovněž možno přidat látky, které chrání klíčící semeno, jako je tomu u moření. Při klíčení obal semínka praskne nebo se rozpustí a rostlina může nerušeně růst. Semínka v peletách jsou při klíčení více náročná na vlhkost, což znamená, že při setí osiva tohoto druhu musíme pamatovat na vyšší zálivku substrátu než u běžného osiva.

Jakými přípravky můžeme semínka sami ošetřit?

Používání chemických přípravků k moření je vysoce účinné, avšak tento způsob moření je pro malé zahrádkáře nepřístupný a to ze dvou důvodů: a) mořidlo se nedá koupit v malém balení pro hobby trh, b) z hlediska technického provedení v domácích podmínkách nemůžeme správně namořit osivo.

Schránka 01Jedna možnost by tu přece jen byla, a to použití přírodního preparátu POLYVERSUM – Pythium oligandrum. Jedná se o užitečnou houbu, která enzymaticky rozkládá patogenní houby. Pythium oligandrum proniká svými vlákny do těla hostitele (patogenní houby), z něhož čerpá potřebné látky pro svou výživu. Krom toho tato houba příznivě ovlivňuje také produkci růstových látek a zvyšuje příjem živin rostlinou.

Jak tuto houbu používat: Pythium oligandrum můžeme aplikovat několika způsoby. Začneme mořením. To provádíme suchou cestou, což znamená, že osivo promícháme s přípravkem. Účelem této operace je zabránit vývoji patogenních hub, které mohou napadnout klíčící semínko, čímž docílíme, že nám vyklíčí maximální počet semen a zvýší se výtěžnost. Semenáčky jsou navíc zdravé, pevné a dají základ vzniku vitální rostliny.  Další způsob aplikace je zálivkou. Tu provedeme ihned po vysetí nenamořených semen nebo při jejich vzcházení, což má vliv na počáteční vývoj semenáčků a ochranu před půdními patogenními houbami. Jiné možné využiti tohoto přírodního přípravku je při výsadbě sazenic s kořenovým balem. Těsně před vysazením kořenový bal sazenice namáčíme v daném roztoku nebo plata se sazenicemi můžeme roztokem prolít.

Praktické upozornění: použití přírodních preparátů není možno kombinovat s chemickou ochranou. Proto je důležité hned na začátku zvolit, kterou cestou ochrany půjdeme, zda přírodními přípravky nebo chemickými preparáty. Pokud nám z nějakého důvodu začne selhávat přírodní ochrana, dá se vždy zasáhnout chemicky, nikdy ale ne obráceně.

Schránka 02Při předpěstování sadby ze semínek nám pomáhá v boji proti půdním patogenům náš veliký pomocník PREVICUR. Záměrně říkám jen Previcur, protože všichni, kdo ho léta už používají vědí, že minulou sezónu se ztratil z pultů obchodů. Ano, minulý rok byl ukončen prodej preparátu Previcuru 607 SL. V letošní sezóně jej nahradí nový, a sice Previcur Energy. Jedná se o vodorozpustný koncentrát určený k hubení půdních a listových chorob u zeleniny a okrasných rostlin, který se skládá ze dvou účinných látek (propamocarb + fosetyl-Al), jež spolu spolupracují. Obě mají systémový účinek (jsou rozváděny v rostlině) a chrání rostliny proti patogenním houbám řádu Oomycetes, jež způsobují známé padání klíčivých rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků či choroby nadzemní části rostlin (plíseň okurková, plíseň salátová). A tato kombinace účinných látek dokáže působit i na některé baktérie. Je přijímána jak přes kořeny, tak i nadzemní části rostlin (stonek, list) a největšího účinku dosáhneme preventivním ošetřením, které brání růstu mycelia, klíčení a produkci spór. Velmi dobře chrání mladé části rostlin a vyznačuje se dlouhodobým účinkem.

Jestliže aplikujeme přípravek Previcur Energy zálivkou na půdu, je nezbytné, aby měl substrát optimální vlhkost. Jeho správná nasycenost vodou totiž zabezpečí dopravu účinných látek Previcuru ke kořenům rostlin. Proti půdním houbám ve fóliovnících, sklenících a pařeništích provedeme zálivku substrátů bezprostředně ihned po výsevu semen a po deseti dnech toto ošetření zopakujeme. Další způsob aplikace je použití zálivky nebo postřiku přes zelené části rostlin, odkud  je přípravek rozváděn do nových narůstajících částí rostlinného těla.


Máte-li zájem o další výrobky z naší produkce (substráty, hnojiva, kondicionéry růstu aj.), navštivte eshop.raselina.cz , popř. stránky s nabídkou našich zahradních center na www.raselinazc.cz. To “vaše” si vyberete podle spádové oblasti…

Komentáře