Trápí vás řasy v zahradním jezírku, poradíme jak na ně!

Vložil | 31.7.2020 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

I koncem léta se chceme těšit z čisté a průzračné vody v našich zahradních nádržích, často nám ale radost z ní kazí zelené řasy. Kde se vzaly, proč v jezírku jsou a kde je hranice jejich únosného výskytu?

rasy_1Jaké mají řasy v přírodě úkoly a čím jsou prospěšné?

Abychom udrželi řasy a jejich růst v našem jezírku pod kontrolou, je třeba nejprve vědět, k čemu vlastně řasy slouží, znát jejich pozitivní vliv na život v jezírku a vědět, kdy nás naopak nadměrným a nekontrolovatelným růstem ruší. Řasy jsou nejdůležitější producent kyslíku na Zemi. Bez řas by nebylo života. Více jak 90% kyslíku v atmosféře přichází z vody. Řasy jsou vždy a všude přítomné – i v našem malém jezírku. Nabízí se a slouží jako základní a životně důležitá potravinová složka a jsou na prvním místě v potravinovém řetězci.

Proč máme v některých případech s řasami potíže a trápení?

V každém funkčním biotopu existují miliardy mikro a makroorganizmů. Ti se živí jednobuněčnými řasami, které se vznáší ve vodním sloupci. Pokud by tyto mikroorganizmy vymřeli nebo se přestali dělit, pak nemají tyto řasy žádného přirozeného „likvidátora“, který by je držel pod kontrolou. Pak se mohou dramaticky množit a rozšiřovat. Výsledkem je zelená voda.

rasy_3Proč nám mikro a makroorganizmy odumírají?

Tyto organizmy jsou velice choulostivé na jakékoli změny různých kvalitativních parametrů vody, zejména pak hodnoty pH. Pokud tyto hodnoty v průběhu dne silně kolísají (nižší jak 7 nebo vyšší jak 9), dochází k okamžitému a rychlému vymírání všech mikro/makroorganizmů, likvidátorů řas, včetně aerobních nitrifikačních a denitrifikačních filtračních bakterií, ryby i rostliny jsou ve stresu a výše uvedené bakterie se přestávají dělit. Voda v jezírku začne zelenat, řasy získají převahu a biologická rovnováha se ztrácí. Potřebná a konstantní hodnota pH je mezi hodnotami 7,5 až 8,5 – optimum pak 8,3.

Čím jsou taková silná kolísání hodnoty pH způsobena?

Dalším, neméně důležitým kvalitativním parametrem vody je hodnota KH (uhličitanová tvrdost). Hodnota KH je hlavním nositelem stability (tzv. puferace) hodnoty pH. Pokud klesne KH pod úroveň 5°dH (německá stupnice tvrdosti), pak je voda náchylná k rozkolísání optimálních kvalitativních hodnot. To znamená, že může klesnout pod 7 nebo naopak převýšit hodnotu 9. Toxicita dusitanu a amoniaku prudce stoupá a je obvykle pro vše živé ve vodě, včetně ryb, smrtelná. Pro řešení takových havárií doporučujeme konzultaci s odbornou firmou. Umíme takové případy povětšinou úspěšně řešit. Voda, jako „super star“ mezi kapalinami, má 68 dosud zjištěných anomálií! To je vysoké číslo! Je třeba s nimi počítat. Laik obvykle o nich nemá ani ponětí, a proto reaguje mnohdy i nevhodně, proti přírodním zákonům. Což se obvykle později vymstí. Náprava pak stojí čas, nervy a peníze.

rasy_2Přesto, že máme stabilní a optimální hodnoty pH a KH, máme i řasy?

Vedle optimálně nastavených hodnot pH a KH, širokého a různorodého zastoupení z řad mikroorganizmů, bakterií apod., se nám nedaří omezit růst řas. Kde je příčina? Ta je v nadměrné nabídce živin, a to i přesto, že je voda jinak čistá. Zejména se jedná o sytě zelené dlouhovláknité řasy, které jsou z 80% hlavním problémem všech majitelů jezírek. Řasy potřebují ke svému růstu zejména dusík, uhlík, sluneční světlo a fosfát. Na dusíku a uhlíku asi nic nezměníme a je třeba s tímto faktem počítat. Intenzitu světla již umíme s pomocí přípravků z naší nabídky silně omezit. Světlo si představme jako „turbo“, které akceleruje růst řas. Hodnoty fosfátu PO4 ve vodě (max. 0,035 mg/l) umíme rovněž uspokojivě řešit s pomocí námi nabízených produktů na úpravu a ošetření vody. Jednoduše řečeno: žádný fosfát, žádné řasy!

Jak dochází ke zvýšeným hodnotám fosfátu?

Fosfáty se dostanou do vody různými cestami. Z vody z řádu, krmením, pyly, kaly, bahnem, zbytky rostlin, zeminou, vodními rostlinami apod. Nejjednodušším řešením daného problému je v prevenci, údržbě a v péči o jezírko. V zásadě platí: pokud budete obsah fosfátu minimálně jednou za 6 týdnů kontrolovat a podle potřeby činit příslušná opatření, kontrolovat a udržovat KH, potažmo pH na potřebných hodnotách, podaří se Vám držet řasy spolehlivě na „uzdě“.

Mále-li problémy s řasami a nebo jezírkem a vodou v něm obecně, kontaktujte nás. Jsme připraveni Vám pomoci radou i skutkem. Za více jak 22 let naší činnosti v oboru víme jak na to.

Autor příspěvku: Ing. Josef Bečka, AQUA MAGIKA s.r.o, Trojická 3425, 276 01 Mělník, becka@aquamagika-sro.cz, mobil: 737 858 855

Komentáře