Koupací jezírko na skále

Vložil | 30.7.2014 | Žádné komentáře | VODA V ZAHRADĚ

 

Samotné realizaci této nádrže předcházela touha mít v zahradě jezírko, které by splňovalo nejen požadavky okrasné, ale umožnilo i koupání v letních měsících, pěstování vodních a mokřadních rostlin a chov nejrůznějších druhů ryb…

Koupací jezírko

Voda je v zahradě důležitá!

Místo pro jezírko bylo v podstatě dáno a já musel vycházet z toho, že je uprostřed zahrady ve svahu, situováno na jih. Budování nádrže předcházela poměrně složitá a zdlouhavá výstavba opěrné zdi, která musí odolat dlouhodobému tlaku vody. Tato 3 m vysoká zeď je velice pečlivě ukotvena, má 1,5 m hluboké základy a skládá se ze dvou vrstev. Zepředu je postavena z kamene, zezadu pak z litého betonu, který je armován železem. Dráty z této zdi jsou protaženy až do stěn, které byly vybudovány pomocí tzv. ztraceného bednění.

Koupací jezírko - rostliny

Detail laguny s kapsami pro mokřadní rostliny

Samotné jezírko má protáhlý, nepravidelný tvar, který je dán prostorovými možnostmi místa, kde jsme ho stavěli. Jeho stěny jsou budovány rovněž metodou ztraceného bednění a jsou 15 cm široké. Na okrajích jezírka byly vybudovány kapsy pro růst mokřadních rostlin a leknínů. V nejhlubším místě u opěrné zdi je hloubka jezírka 170 cm, uprostřed 150 cm a nejhlubší kapsy mají 60 cm. Samozřejmě jsou zde ale i takové, které jsou jenom podmáčeny. To proto, aby tam mohly růst bahenní rostliny. Obsah vody v jezírku je zhruba 40 m3 a plocha asi 24 m2. Okraje jezírka jsou řešeny tak, aby byla co nejméně vidět fólie. Ta je přivařena k umělohmotným páskům, které jsou následně speciálními hmoždinkami a vruty přichyceny k betonu. Po obvodu jezírka pak byly umístěny ploché vápencové kameny, které fólii kryjí. Aby se nechalo jezírko obsluhovat ze všech stran, je na nosné zdi vybudována lávka z bangkiraiových prken a nosníky, aby nerezly, jsou pozinkovány. Použitá fólie je silná 1,2 mm a jedná se profesionální materiál se zárukou od výrobce na 25 let. Fólie do jezírka byla vařena přímo na místě. Před tím bylo ale dno vysypáno maltovým pískem a stejně jako na stěny i na něj byla umístěna geotextilie (300 g/m2).

Aby byl zajištěn koloběh vody, je v těsném sousedství jezírka vybudovaná filtrace, která se skládá z jednoho svařeného Vortexu, z polypropylenové desky, ve které se voda roztočí, těžké nečistoty se dole usadí a voda pak protéká přes kartáče filtru, které jsou dány poměrně nahusto, a vtéká středovou trubkou do první filtrační komory, ve které jsou pytle se šponami. Ta je zděná a opět vyložená jezírkovou fólií. Z tohoto prostoru přetéká voda do další komory, odkud ji saje čerpadlo Sequence o výkonu 17 m3/hod. To je umístěno mimo jezírko a výrobcem je na něj dána garance, že jej lze používat i pro koupací biotopy. Z čerpadla jde voda přes UV lampu, která je zapínána jenom sezonně, do tří míst (vodopádů), odkud voda do jezírka přitéká. Každý vodopád má samostatné škrcení, kterým lze regulovat přítok z jednotlivých míst do jezírka.

Koupací jezírko - celek

Pohled na jezírko od stolu. Vlevo, uprostřed a napravo jsou vodopády,které vodní nádrž napájejí

Hlavním dekoračním prvkem u našeho koupacího jezírka je kámen, který byl vybrán v lomu již před samotnou stavbou jezírka. A jak již to bývá, byl to právě on, který mě k samotné realizaci tohoto neobvyklého vodního díla inspiroval. Veškeré kameny byly do místa u jezírka transportovány jeřábem z přilehlé silnice.

Teplota vody není v jezírku nijak uměle regulována a řídí se klimatickými podmínkami. To znamená, že v jezírku nepřitápím. Prostředí kolem zahradní nádrže není ještě úplně hotovo, stále se dotváří a konečnou snahou je to, abych odclonil užitkovou část zahrady od samotného prostoru jezírka, jehož osázení je opět dáno možnostmi pozemku ve svahu. V mělkých lagunových pásmech rostou v kapsách tři druhy leknínů (např. Nymphaea Indiana, Princesse Elisabeth), mám zde v nádobě orobinec (Typha latifolia) nebo netradiční modrásku (Pontedeira lanceolata). Tato rostlina se ale musí sázet minimálně do 40 cm, v mělké vodě vymrzá. Mezi další rostliny pak patří např. prustka (Hippuris vulgaris), dva druhy kosatců japonských (Iris laevigata) a jeden puškvorec (Acorus calamus Variegata).

K posezení u jezírka slouží terasa, zčásti kamenná, zčásti ze zámkové dlažby, jejíž dominantou je velký kamenný stůl. Na ni navazuje dřevěný kryt filtrace opět z bangkiraiových prken a do budoucna plánujeme i výstavbu pergoly. Do jezírka jsem umístil 15 japonských kaprů Koi, jejich počet bude ale do budoucna omezen. Aby docházelo ke sběru potravy, která padá na dno, mám v nádrži dva jesetery a jednoho veslonose. Samotné ryby jsou z Japonska a dopěstovány byly v odchovnách ryb na pomezí Německa a Holandska.

Text a foto: Ing. Jiří Řehoř, AZARO Černošice, www.azaro.cz


TIP RAŠELINA a.s.

vodní

Substrát pro vodní rostliny obsahuje všechny hlavní i stopové živiny, zabraňuje tvorbě vodních řas a používá se jako zemina pro vodní rostliny ( blatouch bahenní, ďáblík bahenní (kala), lekníny, šípatky vodní, zblochan vodní a další) v sázecích koších do rybníčků, ve vědrech a nebo žlabech (korytech). Substrát si můžete objednat v e-shopu za 34 Kč, balení 5 litrů

Komentáře