Sponzor rubriky

Zakládáte nový trávník? Tady jsou rady jak na to!

Vložil | 19.4.2023 | Žádné komentáře | OKRASNÁ ZAHRADA

Trávníky zakládáme především na jaře a nebo později koncem léta, čímž se vyhneme letním přísuškům a z nich plynoucím následným negativním vlivům vysokých teplot. Pokud však máme možnost pozemek zavlažovat, můžeme nové travní porosty zakládat i v letních měsících.

1 příprava pozemkuPŘÍPRAVA POZEMKU: při zakládání trávníku vycházíme především z podmínek dané lokality. Stanoviště, kde nový travní drn zakládáme, sice jako takové nezměníme, můžeme ho ale správnými agrotechnickými zásahy vylepšit. Z dané plochy nejprve odstraníme nežádoucí stromy, keře či jiné překážky a pozemek dokonale odplevelíme, nejlépe totálním herbicidem. Následně půdu prokypříme do hloubky 10-15 cm, vybereme větší kameny a zlikvidujeme starý travní drn. Jílovitou půdu vylehčíme křemičitým pískem, písčitou zem můžeme vylepšit trávníkovým substrátem nebo kvalitní rašelinou. Na plochu určenou k setí pak použijeme hnojivo řady LOVOGREEN v dávce 3-4 kg na 100 m2 a pozemek dokonale urovnáme, nejlépe dřevěnou latí.

2 setí travního semenaSETÍ: osivo určené k založení nového trávníku rozdělíme na dvě poloviny a vyséváme do kříže, část semen si ponecháme na případné dosetí. Množství travního osiva závisí na použité směsi a běžně se pohybuje v rozmezí 2,5-3 kg na 100 m2. Semena vyséváme na povrch připraveného stanoviště a následně lehce zapravíme hráběmi. Aby osivo nezaschlo, udržujeme povrch půdy do doby vzejití travního porostu pernamentně vlhký jemnou zálivkou. Nejlepší způsob je mlžení, protože větší proud vody by mohl semena vyplavit. To znamená, že trávník by nebyl rovnoměrný.

SEČENÍ: nový trávník sekáme poprvé při výšce 6-8 cm a zásadně používáme techniku s ostrými noži, abychom mladé rostliny nevytrhaly z půdy. Po první seči je možno také trávník přiválcovat. Další redukci výšky travního drnu provádíme dle potřeby a nárůstu zelené hmoty na 2-4 cm.

5 zavlažování trávníkuZÁVLAHA: cílem zavlažování je zajistit trávníku dostatek vody v období sucha, což se týká hlavně letních měsíců. Nově založený travní drn musíme zalévat prakticky denně, později postačí doplňovat vodu méně často, např. jedenkrát týdně. Vyšší nároky na závlahu mají trávníky, kde převažuje jílek vytrvalý, nejvyšší pak porosty se psinečky. Menší zásobení vodou požadují trávníky, kde se vyskytuje větší procento kostřavy červené nebo ovčí, a nejméně vody nárokují porosty založené z kostřavy rákosovité.

VERTIKUTACE: provzdušnění trávníku (vertikutaci) provádíme alespoň dvakrát do roka. Tímto zásahem zbavíme porost stařiny a ke kořenům drnu přivedeme vzduch. Vertikutaci stačí provádět do hloubky 0,5 cm, v letním období ale musíme být opatrní, abychom trávník v době vysokých teplot nepoškodili. Pokud nemáme vertikutátor, pročešeme travní porost vertikutačními hráběmi

trávník je důležitý hlavně pro nejmenší návštěvníky zahradyMECH V TRÁVNÍKU: mech se v trávníku vyskytuje většinou na kyselých nebo zamokřených pozemcích, popř. také ve stínu. Abychom se ho zbavili, můžeme postiženou plochu ošetřit mletým vápencem. Další příčinou výskytu mechu může být také velmi nízké sečení a nedostatečná výživa trávníku. Travní porost tedy nesečeme níže než dva centimetry a dostatečně hnojíme. Tím podpoříme odnožování, které se následně projeví tvorbou nové zelené hmoty, jež zastíní volná místa. Odstranění mechu provádíme pomocí přípravku Stop mech s výživou a po zaschnutí ho dokonale vyhrabeme. Následně můžeme trávník také dosít vhodným osivem, z něhož vzejdou rostliny, které snáší stín.

PLEVELE: jednoděložné a vytrvalé dvouděložné plevele vyhubíme již před založením trávníku totálním herbicidem. Většinu dvouděložných plevelů, které vyklíčí po zasetí, zlikvidujeme pravidelným sečením, na zbývající použijeme selektivní herbicid v doporučených dávkách.

CHOROBY: podobně jako ostatní rostliny v našich zahradách, trpí i trávník celou řadou nemocí, jejichž určení a následná opatření musí vždy stanovit odborník. Mezi nejčastější choroby trav patří plíseň sněžná, která napadá porost během zimního období. Na jaře se pak na trávníku objeví bílé povlaky, které se nedají v podstatě s ničím jiným zaměnit. Jako ochranu doporučujeme na podzim trávník přihnojit podzimním hnojivem LOVOGREEN NPK 10-5-20 + 4MgO (vysoký obsah draslíku), těsně před zimou posekat a ošetřit vhodným fungicidem. Na jaře pak travní porost uhrabeme a přihnojíme ledkem vápenatým.

Další známou chorobou trávníků je kornatka travní, která napadá především kostřavové porosty během vegetace. Děje se tak převážně na plochách, kde jsou porosty uzavřené a dlouho se na nich drží rosa. Jako ochranu lze doporučit ošetření drnu po sečení některým z fungicidů a následné kvalitní přihnojení.

kvalitní trávníkOPRAVA A OBNOVA: i při odborném ošetřování může dojít z mnoha důvodů k poškození travního porostu. My pak musíme následně zasáhnout a poškozená místa „opravit“. Tam, kde k problémům došlo, rozhrabeme drn hráběmi nebo vertikutátorem, povrch vyrovnáme trávníkovým substrátem a porost přisejeme buď původní směsí nebo travní směsí pro dosev. Po zasetí trávník uválíme a dostatečně zaléváme. Pokud je porost poškozen silně, přistoupíme raději k celkové rekonstrukci plochy a travní drn založíme znovu.

Autor příspěvku: Lovochemie a.s.


Co se vám stoprocentně hodí?

zemina_travníkZemina pro trávníky – pěstební substrát vhodný především k výsevům nových a opravám stávajících trávníkových ploch. Zemina je namíchána ze směsi kvalitních přechodových a slatinných rašelin, kompostu vyrobeného z drcené jemně tříděné borové a smrkové kůry, prosetého jemně tříděného křemičitého písku, minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence. V e-shopu dostání za 167 Kč, balení 50 litrů.

směs_zahradaTravní směs Zahrada – pro založení nového trávníku můžete použít kromě jiných i tuto směs, která je složena z travních druhů a odrůd, jež tvoří nízký, jemnolistý, tmavě zelený porost. Zajišťuje rychlý vývin, dobrou schopnost odolávat plevelům a dobré zapojení do stávajících trávníků. Složení: jílek vytrvalý 2n 50 %, lipnice luční 5 %, kostřava červená DV 25 %, kostřava červená T 20 %. V e-shopu k dostání za 516 Kč, balení 2 kg.

Máte-li zájem o výrobky z produkce společnosti Rašelina a.s. Soběslav, které použijete nejen při zakládání trávníku (substráty, hnojiva, kondicionéry růstu aj.), seznamte se s nabídkou jejich zahradních center na www.raselinazc.cz. Podle bydliště si jistě vyberete to, které je vám nejblíže! A pokud chcete nakupovat pohodlně z domova, využijte eshop.raselina.cz ….

Komentáře