Sponzor rubriky

Výsadba brambor a jejich ochrana proti plevelům.

Vložil | 24 4, 2020 | Žádné komentáře | UŽITKOVÁ ZAHRADA

Brambory patří k plodině, která na našich zahradách má stále důležité místo. O ochraně brambor proti houbovým chorobám, o ochraně proti mandelince bramborové toho bylo už napsáno dost. Ze své praxe ale vím, že udržet brambory bez plevele je pro mnohé velký problém.

brambory_1Zaplevelený pozemek se mnohem hůře sklízí, plevele odčerpávají velké množství živin z půdy, ale také i vody, které v poslední době není nadbytek. Plevele jsou také jedním z hlavních zdrojů šíření chorob a tím také ovlivňují kvalitu a výnos brambor.

Termín výsadby brambor se řídí podle povětrnostních podmínek. V teplejších oblastech se brambory vysazují už koncem března, jinde koncem února. A platí zažité pravidlo, že na 1. máje je poslední termín!. Hned po výsadbě se hrůbky přikryjí netkanou textilií. Textilie udrží vyšší teplotu a tím přispívá k urychlení růstu a vývoje brambor. V ostatních oblastech brambory vysazujeme během měsíce dubna. Půda by měla být vyhřátá, alespoň na teplotu kolem 6 – 9 oC, což je teplota, která ještě podporuje klíčení sadbových hlíz.

Brambory vysazujeme do vyhnojené dobře zpracované půdy. Vlhkost půdy by měla být optimální, aby nedocházelo k tvorbě hrud. V důsledku postupného rozpadu hrud dochází k zaplevelení brambor.

sencor 70 WGJak správně postupovat proti plevelům

Po výsadbě brambor necháme hrůbky 2 týdny slehnout, popřípadě ještě provedeme slepou proorávku s nahrnutím hlíny na hrůbky a přistoupíme k ochraně proti plevelům.

K hubení většiny dvouděložných jednoletých plevelů v porostech brambor použijeme přípravek SENCOR 70WG – dostaneme ho koupit v balení 2×10 g, 5×10 g a 5×20 g (dávkování 5 – 7,5 g/100 m2). Přípravek Sencor 70WG v porostech brambor můžeme použít jak před vzejitím brambor (preemergentně), tak i po jejich vzejití (postemergentně). Sencor 70WG je listový a půdní herbicid. Pokud plevele teprve klíčí, působí přípravek výhradně prostřednictvím půdy jako půdní herbicid. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc uplatní i působení přes listovou plochu.

Přípravek spolehlivě působí na většinu dvouděložných plevelů:

Citlivé plevele – bažanka roční, heřmánky, hluchavky, hořčice, rdesno červivec, rdesno ptačí, chrpa, kokoška pastuší tobolka, konopice polní lebedy, rozrazily, ředkev ohnice, violka rolní, zemědým lékařský. Méně citlivé plevele – ježatka kuří noha, laskavce, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník. Nedostatečně hubí – svízel přítulu, vytrvalé hluchavkovité plevele, pcháč oset a pýr plazivý.

Důležitou zásadou, kterou musíme po postřiku přípravkem Sencor 70WG dodržet, je ta, že po jeho aplikaci již nesmíme v porostech brambor provádět žádné mechanické zásahy jako je okopávka nebo proorávka. Tím bychom porušili ochranný film, který se vytváří postřikem na povrchu půdy. Tento film zabraňuje  klíčení plevelů. Plevelohubný účinek přípravku Sencor 70WG trvá v závislosti na druhu půdy, půdní vlhkosti a teplotě až 12 týdnů. Dostatečná teplota a současně vysoká vzdušná a půdní vlhkost příznivě podporují účinnost přípravků.

Trávovité plevele a pýr plazivý se v bramborách velice snadno ničí pomocí selektivních herbicidů např. přípravků Agil 100EC, Targa SUPER 5 EC, které jsou dostupné v malospotřebitelském balení. Tyto přípravky se aplikuji na vzešlé plevele. Možné je ošetřit celý porost brambor nebo je možné ošetřit ohniska zaplevelených části pozemků. Herbicidní účinek se začíná projevovat po 10 dnech po aplikaci.

brambory_radkyVíceleté trávy a pýr plazivý jsou nejcitlivější od stadia 3. listu do stadia sloupkování, tj. pýr plazivý má výšku cca 15-25 cm. Ježatka kuří noha, béry, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stadia trav jsou citlivější než stadia od konce odnožování.

Plevele přestávají růst během 3-4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky žloutnutí na mladých listech a následně celá rostlina uhyne během 10-20 dnů. Důležité je zachovat po aplikaci kultivační klid, aby došlo k dokonalému vstřebání účinné látky do oddenků pýru.

Postřik se provádí max. 1x za vegetační období. Spolehlivý účinek je i za nižších teplot a ani déšť 1 hodinu po postřiku nesnižuje jeho účinek.

Připravila: Ing. Zdeňka Zajícová


bramboryTIP RAŠELINA a.s.

Hnojivo pro brambory  je granulované hnojivo určené k základnímu hnojení před výsadbou brambor. Složení hnojiva zajišťuje vyrovnanou a dostatečnou výživu, která příznivě ovlivňuje počet, velikost a kvalitu hlíz. Obsah hořčíku v hnojivu zabraňuje chloróze (žloutnutí listů) a zvyšuje kvalitu produkce. Huminové látky obsažené v hnojivu zlepšují transport živin a jejich efektivnější příjem rostlinou, také pomáhají překonávat nepříznivé vlivy. Výrobek si můžet zakoupit v e-shopu za 99 Kč, balení 3 kg.

Máte-li zájem o výrobky z produkce společnosti Rašelina a.s. Soběslav, které použijete nejen při výsadbě brambor (substráty, hnojiva, kondicionéry růstu aj.), seznamte se s nabídkou jejich zahradních center na www.raselinazc.cz. Podle bydliště si jistě vyberete to, které je vám nejblíže! A pokud chcete nakupovat pohodlně z domova, využijte eshop.raselina.cz ….

Komentáře

Tyto stránky využívají cookies. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. více informací o cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close