Sponzor rubriky

Ani letošní jaro se bez chemie neobejdeme! Poradíme kdy, na co a jak s ní šetrně zacházet…

Vložil | 6.3.2020 | 2 komentářů | OCHRANA ROSTLIN

Nepotrvá to dlouho a naše záhony, trávníky, skleníky a ovocné stromy i keře budou potřebovat zvýšenou péči. Zjistíme, jak naše rostliny přečkaly zimu a podle potřeby zasáhneme proti chorobám a škůdcům. Hodně důležité je to právě v této době,  jedná se o čas prevence!

kadeřavostMezi první ošetření patří ochrana proti kadeřavosti listu broskvoně. Tady je třeba mít na paměti správné načasování zásahu. Délka infekčního období houby, která způsobuje kadeřavost listu broskvoní závisí na teplotách, proto sledujeme počet hodin, kdy teploty přesáhnou 7 oC. Pupeny se začnou nalévat při dosažení součtu 110 – 120 hodin (hodiny nad 7 oC sčítáme). Toto období nalévání pupenů u broskvoní se přibližně shoduje s dobou, kdy začnou na lískových keřích prášit jehnědy.

K základnímu ošetření se doporučují měďnaté přípravky Kuprikol 50, Champion 50WP nebo Kocide 2000. Z důvodu odolnosti vůči smyvu je dobré použít přípravek Kocide 2000. Ošetření opakujeme 2 – 3krát přípravky Delan 700 WDG, Syllit 65 WP nebo Thiram Granuflo. Pro lepší pokryvnost je dobré přidat do aplikační kapaliny smáčedlo např. Silwet Star, stačí ale i obyčejný Jar. Ošetření provedené po době rašení broskvoní nebo po objevení příznaku této choroby je již neúčinné.

puchrovitost švestekPři vlhkém a chladném jaru se ve vyšších polohách (rizikových lokalitách) vyskytuje onemocnění švestek, tzv. Puchrovitost švestek, která poškozuje plody. Houba, která toto onemocnění způsobuje, přezimuje na větvích a šupinách pupenů. K infekci dochází v době kvetení. Z infikovaných květů vznikají deformované plody, které se vyvíjejí rychleji než plody zdravé. Napadené plody jsou zakřivené, protáhlé, pokryté bílým povlakem, mají houbovou vůni, jsou uvnitř duté, bez pecky. Následně poškozené plody hnědnou, opadávají. Ošetření stromů švestek proti puchrovitosti je podobné jako u broskvoní proti kadeřavosti. Postřik provádíme v období počátku rašení měďnatými přípravky (Kocide 2000, Kuprikol 50, Champion 50 WP). Za chladného a deštivého počasí postřik několikrát opakujeme až do stádia bílého poupěte. Po odkvětu je ošetřujeme rovněž.

V období praskání pupenů až do stádia růžového poupěte provádíme jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům. Prohlížíme květní a listové růžice a zjišťujeme, kteří škůdci a v jakém množství se na dřevinách vyskytují (mšice, mery, píďalky, svilušky, pilatky, zobonosky, puklice, štítenky, housenky obalečů). Postřik proti nim provádíme v závislosti na teplotě, musí být vyšší než 7 oC. Pozor ale na probíhající i očekávané mrazy, zvláště u přípravků na bázi olejů, protože zvyšují nebezpečí poškození mrazem. Z olejovitých přípravků můžeme použít Rock Effect – přírodní olej z Pongamina pinnata, který se dá kombinovat s dalším insekticidem (Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP). Olejovité přípravky můžeme použít před vylíhnutím škůdců.

Jarní postřik proti přezimujícím škůdcůmPoužití kombinace přípravků pod názvem Jarní souprava (Calypso 480 SC + smáčedlo Sillwet Star) směřujeme ošetření do stádia zeleného nebo růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí. To je nesmírně důležité, protože tyto přípravky neúčinkují na vývojové stádium vajíčka. Stejným způsobem můžeme použit přípravek Mospilan 20 SP + smáčedlo. Dále je třeba vědět, že preparáty Calypso 480 SC a Mospilan 20 SP neučinkují na svilušky. Při zjištěni většího výskytu vajíček svilušek je dobré doplnit postřik o akaricidní přípravek proti sviluškám Nissorun 10 WP. Postřikem na přezimující škůdce ošetříme rovněž keře drobného ovoce a okrasné rostliny.

Ošetření jádrovin proti houbovým chorobám začíná ve stejné době jako ošetření broskví a švestek. Ve fázi rašení provádíme aplikaci přípravků tzv. „na dřevo“ měďnatými přípravky (Kuprikol 50, Champion 50WP, Kocide 2000). Podmínky postřiku jsou stejné – teplota nad 7 oC a pozor musíme dát na mrazy. Toto ošetření má nejen účinek fungicidní (proti houbovým chorobám), ale i baktericidní. Pro lepší pokryvnost je dobré i v tomto případě přidat do aplikační kapaliny smáčedlo, např. Silwet Star.

Další ošetření proti strupovitosti a padlí na jádrovinách nebo skvrnitosti se shoduje s ošetřením proti přezimujícím škůdcům a provádí se od fáze tzv. Myšího ouška až do fáze Zeleného poupěte. Zde volíme fungicidy, které dobře účinkují při nižších teplotách např. Delan 700 WDG, Polyram WG, Syllit 65 WP. Jedná se o kontaktní přípravky (postřik ulpívá na povrchu) a opět je dobré přidat smáčedlo.

A na co nesmíme zapomenout? 1) postřik provádíme preventivně (od fáze rašení). 2) největší tlak houbových chorob je v době květu, zvláště za vlhkého a deštivého počasí. 3) střídáme přípravky různých skupin, aby nedošlo k rezistenci. 4) jeden přípravek používáme maximálně 3x za vegetaci.5) interval ošetření u padlí je 7 – 10 dnů, interval ošetření u strupovitosti je dle ohrožení. 6) pokud se udrží listy a plody čisté do konce června, je možné ochranu ukončit.

Moniliový úžeh květůČastou chorobou, která poškozuje zejména peckoviny (meruňky, višně) je Moniliový úžeh květů. Toto onemocnění způsobuje houba Monilia Laxa, která napadá květy, poškozuje letorosty a prorůstá i do kosterních větví. Celé větve pak hnědnou a zasychají. K infekci dochází v době kvetení, především za chladného a deštivého počasí. Hlavním zdrojem infekce je moniliové mumifikované ovoce, kde houba přezimuje. Ochrana spočívá v časném odstranění mumifikovaných plodů a fungicidním ošetření, které provádíme začátkem kvetení a následně pří dokvétání. Použít můžeme tyto přípravky: Horizon 250 EW, Rovral Aquaflo nebo Talent.

Postupným oteplováním narůstá v posledních letech také výskyt škodlivých roztočů na ovocných i okrasných dřevinách. Nejedná se jen o svilušky, ale také o vlnovníky a hálčivce.

K velkým škůdcům drobného ovoce patří Vlnovník rybízový, který je přenašečem virového onemocnění s názvem virový zvrat rybízu. Tento škůdce se vyskytuje pravidelně začátkem jara a způsobuje hálky na pupenech rybízu (především na černém), které jsou plné mikroskopických roztočů. Napadené keře nekvetou a přestávají plodit. Vlnovník se šíří dvojím způsobem a to buď napadenou sadbou, nebo fyzickým přelézáním z pupene na pupen. A je také roznášen větrem, hmyzem nebo ptáky.

Mechanické ošetření: brzy z jara před rašením keře prohlídneme a mechanicky odstraníme zduřelé pupeny, při velkém napadení odstraníme i celé větve. Chemické ošetření: první aplikace přípravků se provádí v době praskání pupenů, druhé ošetření pak před rozkvětem rybízu a třetí po sklizni. Chemické ošetření je založeno na postřiku akaricidními přípravky.

americké padlíAmerické padlí angreštové je v posledních letech jednou z nejvážnějších chorob angreštů a rybízů. Způsobuje jak silné poškození plodů, tak i odumírání celých letorostů. Pěstitelé ale přicházejí pro radu až tehdy, kdy už jsou bílé povlaky na celé rostlině včetně plodů, což je pozdě. Tady se nedá dělat nic, úroda je prostě zničená. Proti americkému padlí musíme začít s ochranou preventivně, a to v době, kdy ještě na rostlinách žádné příznaky choroby nepozorujeme.

Jak můžeme předcházet, a nebo co nejvíce omezit výskyt tohoto onemocnění? 1) dodržet správnou výživu, nepřehnojovat dusíkem, doplnit vyšší spotřebu draslíku. 2) řez koruny, která musí být vždy vzdušná. 3) odstranit napadené části keřů. 4) upřednostnit ve výsadbě rezistentní odrůdy, to neznamená, že jejich odolnost je 100% a že nemusíme dělat žádnou ochranu. 5) první ošetření provádíme při rašení, druhé ošetření provádíme před květem, další po odkvětu (podle tlaku infekce, při vlhkém počasí ošetření opakujeme) a poslední postřik naplánujeme po sklizni.

Pro chemický boj můžeme využít např. Kumulus WG, což je sirnatý přípravek s obsahem 80% síry, mající vedlejší účinky na svilušky a vlnovníky. Optimální teplota pro aplikaci je 16 – 26 oC. Známý přípravek Discus pak volíme před květem a po odkvětu. Z přírodních preparátů můžeme použit Bioan, Bioton nebo Bioblat, jedná se ale o přípravky na přírodní bázi, které jsou pouze pomocnými prostředky pro posílení odolnosti rostlin proti chorobám.

2 komentářů

  1. Jiří Musil (4 roky  zpět)

    Dobrý den,
    prosím o radu, kdy ošetřovat révu vinnou proti houbovým chorobám. Vinohrad máme ostříhaný a na dřevě jsou fleky.
    Děkuji.

    Jiří Musil

Komentáře