Zdraví z rašeliny

Vložil | 12.1.2012 | Žádné komentáře | OSTATNÍ


Různé druhy rostlin v kombinaci s minerálním obsahem podloží a vody měly a mají významný vliv na složení rašelinové hmoty. Běžná rašelina obsahuje až 50% organických složek, které prošly dlouhodobou přeměnou. Rašelina je od dávných dob používána pro její regenerativní vlastnosti a hojivé účinky. Různý obsah organických i anorganických látek má rozhodující vliv na výsledný léčivý efekt. Téměř všechny metody použití jsou založeny na tepelné úpravě rašeliny a jejím následném použití ve formě zábalu nebo koupele. Dříve se rašelina aplikovala na základě zkušeností, které prokazovaly jak dobrý efekt prohřátí, tak i léčivý vliv huminových kyselin.

Použití rašeliny jako přírodního léčivého zdroje zkoumá vědní obor, který do budoucna skýtá velmi nadějné vyhlídky. Tímto oborem je Balneologie, která studuje vliv léčivých pramenů a rašeliny na zdraví a krásu, a postupně vede ke stanovení vhodných podmínek jejich aplikací. Rašelinová terapie v péči o zdraví má dlouhou tradici, terapeutické metody jsou užívány od začátku 19. století. Nejstarší lázně z té doby, z nichž některé jsou provozovány dosud, usilovaly o objektivní přístup k rašelině a položily tak základ dnešní moderní balneologie. V Evropě patří mezi nejvýznamnější země v oboru Německo, Rakousko, Česká republika a Slovensko. V České republice sice došlo k dočasnému útlumu vědecké základny lázeňství, protože na počátku devadesátých let byl zrušen státní Výzkumný ústav balneologický, dnes se ale vše opět obrací k lepšímu. Přestože je lázeňství jako součást zdravotní péče v České republice velmi rozvinutým odvětvím, od zániku do té doby v evropském kontextu úspěšného Výzkumného ústavu balneologického, zde chyběl subjekt, který by objektivně hodnotil účinky působení přírodních léčivých zdrojů, zkoumal jejich využitelnost, účinky a postupy rehabilitačních procedur. A právě takový Výzkumný ústav balneologický jako veřejná výzkumná instituce byl v červnu roku 2011 založen se sídlem v obci Mšené-lázně nedaleko Prahy. Navázal tak na úspěšnou historii stejnojmenného ústavu, který byl po desetiletích základního i aplikovaného výzkumu v balneologii v roce 1992 zrušen po privatizaci jeho částí.

Nový ústav organizuje práci v jednotlivých sekcích, a to balneomedicíny, balneoterapie, ekonomiky, informatiky a balneotechniky. Poslední sekce se zaměřuje, kromě jiného, na výzkum a vývoj moderních technologií úpravy a ošetření lázeňských léčivých vod a peloidů rašelinového původu pro léčebné procesy, koupele a wellness. Jedno z prvních témat, zařazených do programu výzkumu, je výzkum a vývoj využitelnosti doplňkových přírodních látek pro balneologické využití (extraktu z rašeliny, humátů, řas, mikroorganizmů a enzymů). Jde o to, aby po téměř dvacetileté přestávce se vědecky hodnotily léčebné postupy a rehabilitační procedury z hlediska účinku na zdraví pacienta na základě vědecké systematické práce.

Ústav se opírá o celou řadu vědců a odborníků, kteří uvítali možnost multidisciplinárního přístupu, který umožní zkoumat a zlepšovat účinky přírodních léčivých zdrojů při různých aplikačních podmínkách. Výzkumný ústav balneologický vznikl při obci Mšené-lázně právě proto, že místní lázeňská společnost s historií již od roku 1796 dala podnět k jeho obnovení, oslovila řadu významných osob nejen v oblasti balneologie a vytvořila také podmínky pro jeho další činnost. Tato spolupráce s nejvýznamnějšími vědeckými pracovišti v České republice na jedné straně, a na druhé straně i přímo s českými lázněmi, přináší výsledky, o kterých se jistě v budoucnu dozvíte. Jako první příklad úspěšného startu této spolupráce je možné uvést vývoj extraktu rašeliny, jehož aplikace může velmi vhodně doplnit rašelinové zábaly pro léčení poruch pohybového ústrojí.

Je nepochybné, že přínos rašeliny a produktů z ní pro zdraví má ještě jeden efekt, zajímavý především pro ženy všech věkových kategorií, kterým je krása. Krása jako taková je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. Významem tohoto slova se zabývá především filosofická disciplína zvaná estetika (původně od řeckého aisthésis, smyslové vnímání). Krása je jednou z tzv. estetických kategorií (ošklivost, vznešenost aj.) a není určována pouze vzhledem, ale též různými aspekty vnímání člověka libě jinými lidmi. Krása je tedy považována za kvalitu přítomnou v nějakém člověku. Léčivý vliv rašeliny na člověka se projevuje nejen ve snížené bolestivosti, např. kloubů, ve zlepšené funkci pokožky, která pak i zdravě vyhlíží, ale i v celkovém životním pocitu zdraví a svěžesti. Z toho plyne, že při vhodném terapeutickém užívání rašelinových léčivých prostředků může být člověk krásnější zvenku i zevnitř. Atraktivní postava nebo obličej jsou přijímané různými kulturami na celém světě podobně. Je prokázáno, že zdraví a duševní rovnováha jsou provázeny vhodnou hladinou estrogenu. Ten se poté dlouhodobě účastní na formování postavy včetně obličeje způsobem, který vzbuzuje příjemné pocity u ostatních lidí.

Většina procedur spojených s rašelinou podporuje lymfatický a krevní oběh, působí dobře na buněčnou aktivitu s průvodním kladným vlivem na posilování imunity. Největší roli při léčebném působení vedle efektu prohřátí organizmu hraje obsah vhodných huminových kyselin, které jsou důležitou složkou všech rašelin používaných v balneoterapii. V současné době se rašelina a její produkty stále více prosazují i ve wellness procedurách, které jsou vyhledávány právě pro jejich vliv na krásu a celkové uvolnění. To je však oprávněné pouze v případech, kdy se jedná o pravidelné, dlouhodobější působení, nejméně v řádu měsíců. Jako perspektivní se zdá i vývoj nových rašelinných produktů (extraktů apod.), které se kombinují s přídatnými složkami rostlinného nebo i neživého původu (např. solemi) a které pak mohou až znásobit vlastní léčebný účinek. Vždy se však musí zvažovat hledisko možných kontraindikací a hlavně spolupůsobení s ostatními balneologickými nebo wellness procedurami. To proto, aby se jejich účinek nekomplikoval, ale naopak zvyšoval.

Tento úvod do současné podoby terapeutického využití rašeliny jen nastiňuje možnosti, které nás v této oblasti ještě čekají. O vybraných tématech týkajících se rašelinných produktů, terapeutických metod a hlavně jejich možných účincích Vás budeme dále informovat.

Autor příspěvku: Ing. František Och,
ředitel Výzkumného ústavu balneologického, v.v.i.
Použitá literatura: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová,
Balneologie, Grada Publishing, 2009

Zdraví prospěšné účinky slatinné rašeliny pomáhají k regeneraci a uvolnění

Výrobce: Rašelina a.s. – dlouholetá tradice, www.balneopeat.cz

Komentáře