Pokojové rostliny pro tmavá zákoutí i pro místa s úpalem…

Vložil | 17.2.2016 | Jeden komentář | BALKONOVÉ A POKOJOVÉ ROSTLINY

 

Součástí každého interiéru by měly být živé rostliny, a to i přesto, že vyžadují pravidelnou péči a občasnou obměnu. Jsou mnohem vhodnější než rostliny umělé, protože vytvářejí příjemné mikroklima a pestré barvy listů i květů příznivě působí na lidské podvědomí. Rostlina jako živý organismus v pracovním prostředí vytváří také pocit zodpovědnosti, protože samotná občasná péče o rostliny zpestřuje lidem v kanceláři jejich pracovní program a nutí je „myslet na druhé“.

pokojove rostliny_2Velký počet lidí v posledních letech tráví čím dál více času v práci. Ti, jejichž práce probíhá zejména v uzavřených kancelářských prostorách, bývají ohroženi mnoha negativními jevy, které mohou mít vliv na jejich pracovní výkon a zdraví. Nejsou-li pracovní interiéry uzpůsobeny pro dlouhodobější pobyt lidí (prostornost, světlost, vybavenost a design interiéru), stává se pracovní prostředí pro člověka často až nesnesitelným. Naopak, vhodné pracovní prostředí řešené i po stránce designu a doplněné vhodnou zelení vytváří příznivé prostředí pro každého zaměstnance, omezuje vznik „ponorkové nemoci“, výrazně snižuje stres a napětí na pracovišti apod.

Tvrdí-li někdo, že v jeho interiérech nejsou vhodné podmínky pro žádnou živou rostlinu a žádná tam dlouho nevydrží, mýlí se. V současné době se již komerčně prodává a pěstuje velmi pestrá škála rostlinných druhů a kultivarů, takže vybrat vhodnou rostlinu do konkrétního interiéru je dnes již snazší. Samotný výběr vhodné rostliny ale nezajistí, že tato rostlina v daném interiéru bude prospívat a nezahyne. Nejen výběr vhodných rostlin, ale také následně správná a přiměřená péče zajistí, že rostliny v interiéru budou prospívat.

pokojove rostliny_3Jaké rostliny do interiéru použít?

Výběr rostlin do interiéru je obecně nutné přizpůsobit prostoru jednotlivých interiérů, světlosti prostředí, nárokům jednotlivých rostlin, možnostem péče o rostliny, designu prostředí a případným zdravotním potížím, které mohou způsobit některé rostliny například alergikům nebo jedovaté rostliny dětem. Při výběru rostlin pro konkrétní interiér je tedy nutná dobrá znalost nároků a růstových vlastností jednotlivých rostlin. Předejde se tak často tomu, že zakoupená rostlina umístěná na pracovním stole během několika měsíců dosahuje výrazných rozměrů a spíše překáží a způsobuje komplikace. I do tmavých prostorů najdeme rostliny, které nám při vhodné péči v daném prostředí dlouhodobě porostou. Většinou se nebude jednat o rostliny s barevnými listy a s mnoha výraznými květy, ale zelená barva listů zajisté prostředí oživí. Při výběru rostlin do interiérů se vyplatí obrátit se na odborníky, kteří mají dostatečné zkušenosti v oblasti interiérových rostlin, a jejich návrh pomůže předejít zbytečným komplikacím s pěstovanými rostlinami a přes počáteční zvýšené náklady v konečném důsledku finanční prostředky ušetří.

Jak se o rostliny v bytě či kanceláři starat?

Samotná péče o rostliny bývá někdy náročná, proto je vhodné volit takové rostliny, jejichž nároky na péči jsou co nejnižší. Pokud se o rostliny nechceme moc starat a častá zálivka nás zdržuje, je vhodné volit rostliny sukulentní. Pokud jsme ale ochotni péči o rostliny nějaký čas věnovat, může náš interiér vypadat velice zajímavě a pestře. Vhodný výběr rostliny pro konkrétní prostředí nám usnadní i následnou péči.

Zvýšenou pozornost musíme věnovat substrátu. Mnoho rostlin prodávaných v obchodech je zasazeno v tzv. transportních substrátech, které při jejich přepravě od velkopěstitelů nezvyšují zbytečně hmotnost nákladu. Příkladem mohou být kaktusy zasazené v rašelině, která je ale pro dlouhodobé pěstování těchto rostlin značně nevhodná. Proto je vždy dobré rostliny po jejich zakoupení přesadit do substrátů vyhovujících konkrétním rostlinám. Při výběru substrátů bychom měli dbát spíše než na cenu více na jejich kvalitu.

pokojove rostliny_1Zálivka rostlin výrazně ovlivňuje prospívání rostlin. Vždy platí, že zálivka musí být přiměřená k danému druhu rostliny a požadavky na vláhu u jednotlivých druhů je nutné bezpodmínečně znát. Již samotný výběr rostlin s podobnými nároky na vláhu a jejich sjednocení nám usnadní budoucí péči o pěstované rostliny a předejde zbytečným ztrátám nebo chřadnutí rostlin způsobených nedostatečnou nebo nadměrnou zálivkou.

Výživu pěstovaných rostlin bychom v žádném případě neměli zanedbávat a podceňovat. Zdravý růst a vývoj rostlin a jejich kvetení vyžadují dostatek živin, které zajistíme pravidelným hnojením. Měli bychom dbát na výběr vhodného hnojiva pro konkrétní pěstované rostliny a dodržovat dávky a četnost hnojení podle návodu použití. Nesmíme také zapomínat na vhodnou teplotu pro pěstované rostliny a některé další negativní jevy. Časté stěhování rostlin, průvan, prudké slunce apod. našim rostlinám neprospějí.

Závěrem bychom vám rádi formou přehledných tabulek představili rostliny, které se dají s úspěchem pěstovat na nejrůznějších místech bytů nebo kanceláří:

Rostliny do tmavých zákoutí (severní orientace)

Aspidistra elatior (kořenokvětky): dříve velmi oblíbená rostlina s tmavě zelenými listy, snáší dobře stinné stanoviště a suchý vzduch, v zimním období je vhodnější chladnější prostředí, nesnáší přelévání a každoroční přesazování. Výška zpravidla 50 – 80 cm.

Araukaria heterophylla (blahočet): jediný druh tohoto rodu pěstovaný jako pokojová rostlina. Jedná se o pomaleji rostoucí ozdobný strom vyžadující více prostoru, snáší polostín, v zimním období je vhodnější chladnější prostředí. Vyžaduje pravidelnou zálivku s mírným omezením v zimě. Výška až několik metrů.

Marantha leuconeura (maranta): oblíbená rostlina snášející polostín. Substrát nesmí u těchto rostlin přeschnout, dobře rostou v bytech při stálé pokojové teplotě. Výška do 50 cm.

Nephrolepis exaltata (ledviník): nenáročná kapradina vhodná do bytových podmínek, snáší dobře stinná stanoviště. Rostliny jsou citlivé na přesychání, ale vcelku rychle regenerují. Výška podle podmínek 50 – 80 cm.

Spathifylum wallissi (spatifylum): oblíbená pokojová rostlina snášející polostín, v případě vlhčího vzduchu dobře snáší i stinná stanoviště. Rostlina je na zálivku náročnější, citlivě však reaguje na trvalejší přemokření. Výška přibližně 30 cm.

Aspidistra elatior Araukaria heterophylla Marantha leuconeura Nephrolepis exaltata Spathifylum wallissi

Rostliny na úpal (jižní okno)

Kalanchoe tomentosa (kalanchoe): jedna z mála kalanchoí pěstovaná ne kvůli květům, ale pro své ozdobné plstnaté listy. Jako sukulentní rostlina nesnáší přemokření, na pěstování je jinak nenáročná. Dorůstá výšky kolem 45 cm.

Haworthia fasciata (havorcie): sukulentní nízká rostlina připomínající svým vzhledem aloi. Při rozrůstání vytváří krásné efektní trsy rostlin, které působí velmi dekorativně. Nenáročná na pěstování v bytových podmínkách. Dorůstá výšky kolem 10 cm.

Crassula ovata (tlustice): oblíbená sukulentní rostlina pěstovaná v bytových podmínkách již dlouhodobě. Ve své domovině (jižní Afrika) se dožívá až několika stovek let (odtud lidový název strom života). Vytváří krásné efektní stromečky. Nenáročná na pěstování. Chceme-li u této rostliny dosáhnout kvetení, je nutné ji v zimním období pěstovat v chladnější místnosti. Roste pomalu, v bytových podmínkách dorůstá zpravidla do výšky 1 m.

Euphorbia tirucalli (pryšec): sukulentní rostlina s tužkovitě tvarovanými stonky. Nenáročná na pěstování, dobře snáší silnější oslunění. Její bělavé mléko vytékající z míst poranění rostliny je jedovaté, při potřísnění je nutné zasažená místa ihned opláchnout. V bytových podmínkách dorůstá běžně výšky kolem 2 m.

Aloe arborescens (aloe): jedna z pěstitelky nejoblíbenějších aloí, která nevyžaduje zvláštní péči. Dobře přirůstá. Podobně jako Aloe vera obsahuje léčivé látky, které napomáhají například hojení ran. Při dostatečném prostoru dorůstá výšky až několika metrů.

Kalanchoe tomentosa Haworthia fasciata Crassula ovata Euphorbia tirucalli Aloe arborescens
Autor příspěvku: Radoslav Kacerovský, pokojovky.cz

Jeden komentář

  1. Fresh Concepts (6 roky  zpět)

    Fresh Concepts vertikální zahrady – biosynthéza přírody a technologie http://freshconcepts.cz

Komentáře