Sponzor rubriky

Jak správně postavit zahradní domek či chatu na šikmém svahu?

Vložil | 16.1.2023 | Žádné komentáře | ZAHRADNÍ STAVBY A NÁBYTEK

Ne vždycky máme k dispozici pro realizaci těchto staveb rovnou plochu, popř. terén, který stačí jen v základu trochu srovnat. Chaty a nářaďové domky můžeme stavět i ve svazích, kde je to sice o trochu náročnější, ne ale nemožné! Pojďme se podívat na to, jak v tomto složitém terénu postupovat.

Budeme-li stavět zahradní domek o půdorysu např. 6 × 4 m, a k dispozici je jenom šikmý svah, máme v podstatě dvě možnosti.  Buď povoláme těžkou stavební techniku (bagr a auta), která zem vytěží a následně odveze nebo použijeme zemní vruty.

Pokud začneme terén „těžit“, narazíme, kromě jiného na to, že je to práce těžká, zdlouhavá, a hlavně finančně náročná.  A po vybagrování mnoha a mnoha kubíků zeminy nás čeká ještě stavba opěrných zdí, to proto, aby svah nad chatou „neujížděl“! Stavebně tato situace samozřejmě řešitelná je, musíme ale počítat s tím, že se dostáváme do oblasti možných stavebních povolení. A to již může být trochu problém.

Řešením, jak se se svahem elegantně vypořádat, je použití zemních vrutů! Tyto stavební prvky vypadají na první pohled jako běžné, i když hodně velké, šrouby bez klasické hlavy. Jsou masivní, železné, pozinkované a díky závitům se do země zavrtávají stejně jako ty truhlářské do dřeva.

Jejich obrovskou výhodou je to, že je můžeme zavrtávat různě hluboko do země, čímž z hlediska horizontu dosahujeme naprosto vodorovných úrovní. V praxi to pak vypadá třeba následovně: první řadu vrutů zavrtáme do země tak, aby vyčnívala dejme tomu 60 cm nad povrch. Další sada pak může nad zem vyčnívat pouze 40 cm a ta poslední už jen třeba 20 cm. Tímto způsobem si zajistíme základní pilíře pro to, abychom na ně mohli položit konstrukční hranoly nesoucí podlahu chaty či zahradního domku.

Existuje celá řádá zemních vrutů, které jsou různě silné i dlouhé, popř. určené pro nejrůznější podloží. V každém případě je ale třeba zdůraznit, že na to, aby vrut v zemi dobře držel, musí být celá délka závitu „zašroubována“ do podloží. Půdní profil je samozřejmě pokaždé jiný, a tak asi není nijak složité pochopit, že jiné vruty použijeme do míst, kde je písčitá zemina a odlišné do jílovitého podloží. Vruty jako stavební prvky mají jednu obrovskou výhodu, a sice tu, že při jejich správném počtu, rozložení a ukotvení do země vytvoří rastr, na který pak můžeme položit nosné hranoly. A na nich vystavět jakoukoliv stavbu. To se z hlediska pracnosti, logistiky a finanční nákladnosti nedá se zemními a výkopovými pracemi nijak srovnávat, vruty vždy jasně vítězí!

Co se týče prostoru pod chatou, který samozřejmě vzniká z důvodu toho, že výškově vyrovnáváme terén, máme dvě možnosti. Za prvé ponecháme vše, tak jak je, vruty „přiznáme“, a prostor pod chatou vůbec neřešíme. Druhá varianta pak počítá s tím, že po obvodu provedeme nějaké opláštění, postavit se zde dá i kamenná zídka z gabionů, možností je opravdu hodně.

Jak zemní vrut správně zašroubovat?

Jak je vidět z obrázků, každý zemní vrut je místo klasické hlavy zakončen jakýmsi profilem ve tvaru písmene “U”, do kterého můžeme vložit třeba lešenářskou trubku nebo železnou tyč. Následně pak chodíme kolem dokola a šroub šroubujeme do země. Druhou variantou, trochu sofistikovanější, je použití tzv. šroubovacího klíče. To je zařízení, které se nasadí na vrchol šroubu a pomocí něj ho, opět ale ručně, šroubujeme do země. Profesionální montážní skupiny používají mechanické šroubováky, které vypadají na první pohled jako velké, silné vrtačky s převodovou skříní. V podstatě by se dalo říci, že se jedná v přeneseném slova smyslu o jakýsi masivní aku šroubovák. V případě, že potřebujeme do země zavrtat opravdu velké vruty, používá se mechanizace vypadající jako malý bagřík. Ten má vpředu nástavec, který dokáže díky převodům zašroubovat do velké hloubky skutečně masivní zemní vrut.

Pokud máte pocit, že se po zašroubování zemní vrut v zemi kýve, můžete použít nástavec a závit jako takový šroubovat dále a dále, až se dostanete do pevného podloží. Kamenitý profil zemnímu šroubu nevadí, ideální je zhutnělá jílovitá vrstva V té drží nejlépe. Každý zemní vrut je žárově pozinkovaný, takže nepodléhá korozi.

Autor textu: Vladeko s.r.o Tachlovice, pokračování příště…

Komentáře