SOUTĚŽÍME S RAŠELINOU

Také teď na jaře, samozřejmě pokud nám bude přát počasí, můžeme zakládat nové záhony s jahodami. Při výsadbě se kromě jiného hodně diskutuje o sponech, vzdálenosti mezi jednotlivými sazenicemi. A zde se názory pěstitel od pěstitele liší…

Pomoci se snaží i náš internetový magazín pro zahrádkáře, pěstitele a kutily, který se nejen vysazování jahod pravidelně věnuje…

Tohoto tématu se týká i naše čtenářská dubnová soutěž, malou nápovědu najdete na stránkách hobby magazínu…

Soutěžní otázka:

Jaký je doporučovaný spon pro výsadbu sazenic jahod?

Ceny do soutěže, celkem 3× JARNÍ PĚSTITELSKÝ BALÍČEK, věnuje společnost Rašelina a.s. Soběslav, která se stará o to, aby vše na vašich zahradách a zahrádkách správně rostlo a prospívalo.

1. cena:  Algahumin 1l, Mykorhizní houby pro balkonové květiny 150 g a Mykorhizní houby pro plodovou zeleninu 150 g.

2. cena:  Algahumin 1l, Mykorhizní houby pro balkonové květiny 150 g a Mykorhizní houby pro plodovou zeleninu 150 g.

3. cena:  Algahumin 1l, Mykorhizní houby pro balkonové květiny 150 g a Mykorhizní houby pro plodovou zeleninu 150 g.

Vyplněním soutěžního formuláře v sekci Soutěžíme s Rašelinou udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) a ve smyslu GDPR (Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů) společnosti Rašelina a.s. (zřizovatelem a správcem webu zahradnickakucharka.cz) a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště. Zároveň dle zákona č. 480/2004 Sb. a GDPR dobrovolně udělujete souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro marketingové a obchodních aktivity správce osobních údajů včetně šíření obchodních sdělení (článků) elektronickými prostředky týkajících se jeho výrobků či služeb. Váš kontakt nebude jakkoli distribuován dalším osobám (právnickým i fyzickým). Pro rozesílání obchodních sdělení/ článků – newsletter používáme služby poskytovatele hromadného rozesílání mailů.